Výsledky vyhľadávania

 1. HRONEC, Štefan et al. Programové rozpočtovanie ako súčasť new public managementu a jeho uplatňovanie v orgánoch miestnej samosprávy. Recenzenti: Gabriela Korimová, Oldřich Hájek. 1. vyd. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. 351 s. VEGA 1/0405/15 0142 V-15-101-04 101312. ISBN 978-80-557-1309-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 2. HRONEC, Štefan et al. Strategické plánovanie ako súčasť rozpočtovania vo verejnej správe. 1. vyd. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. 183 s. VEGA 1/0405/15 0142 V-15-101-04 101312. ISBN 978-80-557-1308-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 3. Government at a Glance 2017. Paris : OECD, 2017. 277 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2017_gov_glance-2017-en> ISBN 978-92-64-26872-2. ISSN 2221-4380. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Trust and public policy : how better governance can help rebuild public trust. Paris : OECD, 2017. 158 s. OECD public governance reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/trust-and-public-policy_9789264268920-en> ISBN 978-92-64-26891-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. ŠEBOVÁ, Ľubica. Kontroling podnikov cestovného ruchu : praktikum. 1. vyd. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. CD-ROM. Ekonomická fakulta. ISBN 978-80-557-1356-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. Supreme audit institutions and good governance : oversight, insight and foresight. Paris : OECD, 2016. 155 s. OECD public governance reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/supreme-audit-institutions-and-good-governance_9789264263871-en> ISBN 978-92-64-26386-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. OECD development co-operation peer reviews: Denmark 2016. Paris : OECD, 2016. 117 s. OECD development co-operation peer reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-co-operation-peer-reviews-denmark-2016_9789264259362-en> ISBN 978-92-64-25935-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Open government in Indonesia. Paris : OECD, 2016. 320 s. OECD public governance reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/open-government-in-indonesia_9789264265905-en> ISBN 978-92-64-26589-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Achieving public sector agility at times of fiscal consolidation. Paris : OECD, 2015. 162 s. OECD public governance reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/achieving-public-sector-agility-at-times-of-fiscal-consolidation_9789264206267-en> ISBN 978-92-64-20607-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů : teorie a praxe. 3. aktual. a rozšír. vyd. Praha : GRADA, 2015. 280 s. Finance pro praxi. ISBN 978-80-247-5608-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]