Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 138  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0005560 xcla^"
 1. JEDLIČKA, Jan. Verejné obstarávanie inovatívnych riešení. In Verejné obstarávanie - právo a prax : odborný dvojmesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1339-5963, 2023, roč. 10, č. 5, s. 34-35.
  článok

  článok

 2. OŽVALDOVÁ, Alexandra. Direct Democracy in Switzerland as an Inspiring Example for Development of Democracy. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2022. ISSN 2454-0145, 2022, vol. 14, no. 1, s. 24-27.
  článok

  článok

 3. BILAN, Yuriy et al. An Analysis of Intellecutal Potential and its Impact on the Social and Economic Development of European Countries. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. ISSN 1804-1728, 2020, vol. 12, no. 1, pp. 22-38 online.
  článok

  článok

 4. KORDOŠ, Marcel. Synergia priemyselnej politiky a politiky hospodárskej súťaže EÚ v rámci koncepcie Industry 4.0: paralely a výzvy. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2020. ISSN 1336-1562, 2020, roč. 18, č. 1, s. 21-35.
  článok

  článok

 5. ONUFEROVÁ, Erika - ČABINOVÁ, Veronika - MATIJOVÁ, Mária. Categorization of the EU Member States in the Context of Selected Multicriteria International Indices Using Cluster Analysis. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Varšava : Sciendo, 2020. ISSN 1213-2446, 2020, vol. 20, no. 3, s. 379-401.
  článok

  článok

 6. Kvalitné vzdelanie je cestou k úspechu. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 6-7, s. 70-73.
  článok

  článok

 7. HUSÁK, Jakub - HUDEČKOVÁ, Helena - KUČEROVÁ, Eva. Potenciál venkova pro praktikování sociálně inkluzivních aktivit. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019. ISSN 0049-1225, 2019, roč. 51, č. 2, s. 115-136.
  článok

  článok

 8. ALRAHMAN, Abd Alrahman Ali Abd. The Prospective Researches as Approach in Planning for Development in New Urban Communities. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2019. ISSN 1857-7431, 2019, vol. 15, no. 20, s. 35-48.
  článok

  článok

 9. JAŠKOVÁ, Dana. Assessment of Social Development in Slovakia in the Context of Human Resources. In The Central European Journal of Labour Law and Personnel Management : International Scientific Journal. - Trnava : Labour Law Association, 2019. ISSN 2644-4542, 2019, vol. 2, no. 2, s. 21-32.
  článok

  článok

 10. STRÉMY, Tomáš. Trestná politika (v kontexte globálneho vývoja). In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. ISSN 1336-6912, 2019, roč. 38, č. 2, s. 299-308.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.