Výsledky vyhľadávania

 1. IISES 2018 - International Institute of Social and Economic Sciences. International Academic Conference. IISES 2018 - International Institute of Social and Economic Sciences : Proceedings of the 44th International Academic Conference, Vienna, 01 - 04 October 2018 [elektronický zdroj]. Reviewers: Jiří Beck, Jan Čadil, Jana Frkova. 1. Edition. Prague : International Institute of Social and Economic Sciences IISES : International Society for Academic Studies, 2018. E-Book [259 s.]. Dostupné na : <https://www.iises.net/proceedings/44th-international-academic-conference-vienna/table-of-content> ISBN 978-80-87927-83-0. ISSN 2336-5617.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Rozpočet pre EÚ na roky 2014-2020 v kontexte Stratégie Európa 2020. Medzinárodná vedecká konferencia. Rozpočet pre EÚ na roky 2014-2020 v kontexte Stratégie Európa 2020 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Banská Bystrica, 16. október 2012 [elektronický zdroj]. Recenzenti Juraj Nemec, Mária Uramová. Banská Bystrica : Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica, [2012]. CD-ROM [280 s.]. ISBN 978-80-970959-1-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Sociálno-ekonomické aspekty financovania podnikateľských aktivít subjektov súkromného a verejného sektora v etape integrácie do EÚ s praktickou aplikáciou na Košický región. Vedecká konferencia. Sociálno-ekonomické aspekty financovania podnikateľských aktivít subjektov súkromného a verejného sektora v etape integrácie do EÚ s praktickou aplikáciou na Košický región : zborník z vedeckej konferencie : Košice, 15. jún 2007 [elektronický zdroj]. Košice : Technická univerzita, Ekonomická fakulta, 2007. CD-ROM. ISBN 978-80-8073-821-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Increasing impact : the year in review 2006 [elektronický zdroj]. Volume 2. Washington, D.C. : International Finance Corporation, 2006. CD-ROM. ISBN 0-8213-6813-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 5. Partnerství a konkurence veřejného a soukromého sektoru. Seminář. Partnerství a konkurence veřejného a soukromého sektoru : sborník referátů z teoretického semináře pořádaného Katedrou veřejné ekonomie ESF MU v Brně : Šlapanice 26.-27. ledna 2005 [elektronický zdroj]. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2005. CD-ROM. Dostupné na : <www.econ.muni.cz> ISBN 80-210-3764-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]