Výsledky vyhľadávania

  1. Zákony V/2019 : úplné znenie zákonov a súvisiacich predpisov z oblasti verejnej správy, škôl a obcí k 1.1.2019 : rozpočtové pravidlá VS : školstvo : financovanie : obecné zriadenie : štátna služba : platové tarify : regionálna investičná pomoc : ochrana nefajčiarov : obecná polícia. Žilina : Poradca, 2019. 576 s. ISBN 978-80-8162-054-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. Zákony V/2018 : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2018 z oblasti verejnej správy, škôl a obcí : rozpočtové pravidlá : verejný záujem : školský zákon : zákon o obecnom zriadení : samosprávne kraje : financovanie škôl : zákon o štátnej službe : zákon o e-Governmente. Žilina : Poradca, 2018. 560 s. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  3. OECD Public Governance Reviews: Paraguay : Pursuing National Development through Integrated Public Governance. Paris : OECD, 2018. 217 s. OECD Public Governance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-public-governance-reviews-paraguay_9789264301856-en> ISBN 978-92-64-30184-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. Benchmarking Civil Service Reform in Kazakhstan. Paris : OECD, 2018. 164 s. OECD Public Governance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/benchmarking-civil-service-reform-in-kazakhstan_9789264288096-en> ISBN 978-92-64-28808-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. Zákony V/2017 : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2017 z oblasti verejnej správy, škôl a obcí : rozpočtové pravidlá : verejný záujem : školský zákon : zákon o obecnom zriadení : samosprávne kraje : financovanie škôl : zákon o štátnej službe : zákon o e-Governmente. Žilina : Poradca, 2017. 488 s. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. Public management and governance. Edited by Tony Bovaird and Elke Loeffler. 3rd ed. Abingdon : Routledge, 2016. xxvi, 420 s. ISBN 978-0-415-50186-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. Zákony V/2016 : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2016 z oblasti verejnej správy, škôl a obcí : rozpočtové pravidlá : verejný záujem : zákon o štátnej službe : školský zákon : financovanie škôl : zákon o obecnom zriadení : samosprávne kraje : podpora regionálneho rozvoja. Žilina : Poradca, 2016. 488 s. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  8. EASO country of origin information report : Eritrea : national service and illegal exit. Valletta : European Asylum Support Office, 2016. 52 s. ISBN 978-92-9494-289-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  9. Zákony V/2015 : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2015 z oblasti verejnej správy, škôl a obcí : rozpočtové pravidlá : verejný záujem : zákon o štátnej službe : školský zákon : financovanie škôl : zákon o obecnom zriadení : samosprávne kraje. Žilina : Poradca, 2015. 472 s. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  10. Slovak republic: Better co-ordination for better policies, services and results. Paris : OECD, 2015. 200 s. OECD public governance reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/slovak-republic-better-co-ordination-for-better-policies-services-and-results_9789264247635-en> ISBN 978-92-64-24762-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]