Výsledky vyhľadávania

 1. Scientia Iuventa 2015. Medzinárodná doktorandská konferencia. Scientia Iuventa 2015 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie : 23. apríl 2015 Banská Bystrica [elektronický zdroj]. Editori: Peter Hronček, Lukáš Smerek, Katarína Dubcová. Banská Bystrica : Belianum, 2015. CD-ROM [634 s.]. ISBN 978-80-557-0858-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. EDAMBA 2013. International scientific conference. EDAMBA 2013 : proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers : 14th november 2013, Bratislava, the Slovak Republic [elektronický zdroj]. Referees Kamil Adamík, Peter Árendáš. Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2013. CD-ROM [1784 s.]. ISBN 978-80-225-3766-7. [Počet ex. : 6, z toho voľných 5, prezenčne 1]
  EDAMBA 2013

  elektronická kniha

 3. Výzvy a perspektívy cestovného ruchu v Slovenskej republike. Vedecká online konferencia. Výzvy a perspektívy cestovného ruchu v Slovenskej republike : [zborník prezentácií] : vedecká online konferencia poriadaná ako sprievodné podujatie Týždňa vedy na Slovensku : v Bratislave, dňa 28. 11. 2012 [elektronický zdroj]. Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2012. CD-ROM [247 s.]. Dostupné na : <http://of.euba.sk/konfksacr/> [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Trendy v podnikání 2012. Mezinárodní vědecká konference. Trendy v podnikání 2012 : recenzovaný sborník příspěvků : Plzeň, 15.-16. listopadu 2012 [elektronický zdroj]. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012. CD-ROM [1000 s.]. ISBN 978-80-261-0100-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Veřejná ekonomika a správa 2009. Mezinárodní vědecká konference. Veřejná ekonomika a správa 2009 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 8.–10. září 2009 v Ostravě u příležitosti 160. výročí založení Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 8. ročník [elektronický zdroj]. Ostrava : Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-248-2103-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Scientia Iuventa 2009. Medzinárodná doktorandská konferencia. Scientia Iuventa 2009 : medzinárodná doktorandská konferencia : proceedings of reviewed papers from international scientific conference of PhD. students [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Centrum rozvoja doktorandov Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-8083-793-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Štatistická ročenka hlavného mesta SR Bratislavy 2008 : Statistical yearbook of the capital of the Slovak Republic Bratislava 2008 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad SR - pracovisko ŠÚ SR v Bratislave, 2008. CD-ROM. ISBN 80-89358-19-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Europe in figures : Eurostat yearbook 2008 [elektronický zdroj]. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2008. CD-ROM. Eurostat statistical books. ISBN 978-92-79-06671-9. ISSN 1830-8090. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. European Productivity Conference EPC 2006. Scientific proceedings & practical experience : European Productivity Conference (EPC 2006) : Finland, 30 august - 1 september 2006 [elektronický zdroj]. Helsinki : EPC 2006 Scientific Committee, 2007. CD-ROM. Dostupné na : <www.epc2006.fi> [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Scientia Iuventa 2007. International scientific conference. Scientia Iuventa 2007 : proceedings of reviewed papers from international scientific conference of PhD. students [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2007. CD-ROM. ISBN 978-80-8083-398-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha