Výsledky vyhľadávania

 1. Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave : cestovný ruch - všeobecná ekonomika - obchod - služby - podnikanie - regionálny rozvoj [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU. 2x ročne. Dostupné na : <http://www.obchodnafakulta.sk/veda-a-vyskum/ekonomika-cestovneho-ruchu-a-podnikanie/aktualne-vydanie> ISSN 2453-9988.
  Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie

  časopis

 2. OECD Statistics on international trade in services : detailed tables by service category : 2011-2015. Paris : OECD Publishing. 2x ročne. ISSN 2225-7993. Dostupné na : www.oecd.org/publishing/corrigenda
  časopis

  časopis

 3. HoReCa magazine : odborný časopis pre služby hotelov, reštaurácií a cateringu. Bratislava : MAFRA Slovakia. 6x ročne. ISSN 1336-4332
  časopis

  časopis

 4. Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave : cestovný ruch - všeobecná ekonomika - obchod - služby - podnikanie - regionálny rozvoj. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU. 4x ročne. ISSN 1337-9313
  časopis

  časopis