Výsledky vyhľadávania

 1. TAPSCOTT, Don - TAPSCOTT, Alex. Blockchain Revolution : How the Technology Behind Bitcoin and Other Cryptocurrencies is Changing the World. 1st Edition. London : Portfolio/Penguin Random House, 2018. 358 s. ISBN 978-0-241-23786-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. SEPIKE 2018: Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics: Innovations in the Modern World : A Collection of Articles and Works by International Scientists, Professors, Teachers, Doctoral and PhD Students, Frankfurt, Poitiers, Los Angeles, den 31.10.2018 (Monograph SEPIKE). Reviewers: Andrzej Gałkowski, Krasimir Spirov, Ihor Halytsia. 1st Edition. Frankfurt : Association 1901 SEPIKE, 2018. online 223 s. ISBN 9783-7481-8504-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. HOŠOFF, Boris. Inštitucionálna pripravenosť na digitalizáciu a zmeny vonkajšieho prostredia. Recenzenti: Vladimír Gonda, Jana Šimonová. 1. vydanie. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2018. 238 s. VEGA 2/0109/16. ISBN 978-80-7144-292-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 4. Digitalisierung im Maschinenraum der Finanzdienstleiter. Stuttgart : Schäffer-Poeschel, 2017. 173 s. ISBN 978-3-7910-4012-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. Interrelations between Public Policies, Migration and Development in the Dominican Republic. Paris : OECD/CIES-UNIBE, 2017. 134 s. OECD Development Pathways. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/interrelations-between-public-policies-migration-and-development-in-the-dominican-republic_9789264276826-en> ISBN 978-92-64-27680-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. STEP. Workshop. Zborník príspevkov z workshopu STEP : 7. november 2017, Košice. Recenzenti: Aneta Bobenič Hintošová, Šárka Vilamová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [93 s.]. ISBN 978-80-225-4465-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Paradigmy zmien v 21. storočí : externé a interné determinanty polarizácie spoločnosti : zborník statí. Recenzenti: Kajetána Hontyová, Beáta Stehlíková. 1. vydanie. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2017. 287 s. VEGA 2/0026/15. ISBN 978-80-7144-281-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 8. Interrelations between Public Policies, Migration and Development in the Philippines. Paris : OECD/Scalabrini Migration Center, 2017. 179 s. OECD Development Pathways. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/interrelations-between-public-policies-migration-and-development-in-the-philippines_9789264272286-en> ISBN 978-92-64-27227-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Eurostat-OECD methodological guide for developing producer price indices for services. 2nd ed. Paris : OECD, 2014. 435 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/eurostat-oecd-methodological-guide-for-developing-producer-price-indices-for-services_9789264220676-en> ISBN 978-92-64-22066-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. ZIMKOVÁ, Emília - LAWSON, Colin William. An introduction to banking in Slovakia. Banská Bystrica : Matej Bel University, 2013. 145 s. Eruditio Mores Futurum. ISBN 978-80-557-0494-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]