Výsledky vyhľadávania

 1. Technologie pomáhají s péčí o duševní zdraví. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People management forum, 2019. ISSN 1212-690X, 2019, č. 6, s. 28-29.
  článok

  článok

 2. BEČKOVÁ KOVÁČOVÁ, Ina. Poradenské služby. In Global media journal. - Bratislava : Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy, 2016. ISSN 1339-5246, 2016, roč. 4, č. 2, s. 136-143.
  článok

  článok

 3. LIPNICKÁ, Milena. Poradenstvo pedagogických zamestnancov v školách. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1336-9849, 2016, roč. 11, č. 3, s. 6-9.
  článok

  článok

 4. COCUĽOVÁ, Jana. Using of outplacement services in Slovakia. In Journal of management and business : research and practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2015. ISSN 1338-0494, 2015, roč. 7, č. 2, s. 12-18. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0214649/JMB-2-2015.pdf>
  článok

  článok

 5. BALÁŽ, Vladimír. Komplexné voľby vo finančných službách. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2012. ISSN 1335-8235, máj 2012, roč. 13, č. 5, s. 30-31.
  článok

  článok

 6. BALÁŽ, Vladimír. Keď menej je viac. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2012. ISSN 1335-8235, marec 2012, roč. 13, č. 3, s. 26-27.
  článok

  článok

 7. BALÁŽ, Vladimír. Preťažení voľbou. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2012. ISSN 1335-8235, február 2012, roč. 13, č. 2, s. 30-31.
  článok

  článok

 8. ŠTAFFA, Kamil. Vyskúšajte outplacement - spôsob humánneho a dôstojného prepúšťania. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2012. ISSN 1337-9151, 2012, č. 5, s. 27-29.
  článok

  článok

 9. VESELÝ, Karel. Britská regulácia zruší systém provízií : reforma retail distribution review už od budúceho roka. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2012. ISSN 1335-1044, 2012, roč. 18, č. 2, s. 6-7.
  článok

  článok

 10. Jistota něco stojí. In Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2012. ISSN 1212-4273, 2012, roč. 19, č. 4, s. 15-16.
  článok

  článok