Výsledky vyhľadávania

 1. BARTKOVÁ, Lucia. Manažérstvo vzťahov so zákazníkmi ako integrálna súčasť systémov manažérstva kvality. Recenzenti: Mariana Sedliačiková, Mariana Šramková. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2021. 147 s. ISBN 978-80-557-1878-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S. Medzinárodný vedecký workshop. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu, 12. apríl (duben) 2018, Košice, Slovenská republika. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 218 s. ISBN 978-80-225-4501-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S

  elektronická kniha

 3. SHARP, Byron. Jak se budují značky : co obchodníci nevědí. Přeložil: Petr Sumcov. Praha : DOBROVSKÝ, 2018. 241 s. Omega. ISBN 978-80-7390-618-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. FREY, Bruno S. Economics of Happiness. Cham : Springer International Publishing, 2018. 75 s. Springer Briefs in Economics. ISBN 978-3-319-75806-0. ISSN 2191-5504. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Trust and public policy : how better governance can help rebuild public trust. Paris : OECD, 2017. 158 s. OECD public governance reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/trust-and-public-policy_9789264268920-en> ISBN 978-92-64-26891-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Preventing policy capture : integrity in public decision making. Paris : OECD, 2017. 82 s. OECD public governance reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/preventing-policy-capture_9789264065239-en> ISBN 978-92-64-06522-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Open government in Costa Rica. Paris : OECD, 2016. 250 s. OECD public governance reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/open-government-in-costa-rica_9789264265424-en> ISBN 978-92-64-26541-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Open government in Indonesia. Paris : OECD, 2016. 320 s. OECD public governance reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/open-government-in-indonesia_9789264265905-en> ISBN 978-92-64-26589-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. BERGH, Joeri van den - BEHRER, Mattias. How cool brands stay hot : branding to generation Y and Z. 3rd ed. London : Kogan Page, 2016. 287 s. ISBN 978-0-7494-7717-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. SOLOMON, Michael R. Konsumentenverhalten. Übersetzung: Ute Schulz ... [et al.]. 11. aktualisierte Auflage. Hallbergmoos : PEARSON, 2016. 501 s. Always Learning. ISBN 978-3-86894-256-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]