Výsledky vyhľadávania

 1. UITZ, Thomas Oliver - JANČÍKOVÁ, Eva. Service Failures and How the Perception of Justice Affects the Level of Satisfaction. In International Journal of Economics & Business Administration. - Piraeus : International Strategic Management Association (ISMA). ISSN 2241-4754, 2021, vol. 9, no. 1, pp. 105-117 online.
  článok

  článok

 2. FREŇÁKOVÁ, Magdaléna. Meranie finančného zdravia českých nemocníc. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XV. (2021). medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XV. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 15. medzinárodnej vedeckej konferencie, 12.-14.05.2021, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-4819-9, s. 126-127 online.
  článok

  článok

 3. POLLÁK, František - MARKOVIČ, Peter. Economic Activity as a Determinant for Customer Adoption of Social Media Marketing. In Sustainability : [International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability]. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2021, vol. 13, no. 7, pp. 1-12 online. VEGA 1/0240/20, VEGA 1/0140/21.
  článok

  článok

 4. UITZ, Thomas Oliver - PFRIEMER, Heinrich. Service Failure and Customer Response. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 390-398 online.
  článok

  článok

 5. MICHÁLKOVÁ, Anna - MARKOVIČOVÁ, Laura - KUBIČKOVÁ, Viera. Study of Social Sustainability in Tourism in the Danube Region in Slovakia. In Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management in the Context of International Economic Integration : Collective Monograph. - Riga : Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, 2020. ISBN 978-9984-774-27-5, pp. 212-229 online [1 AH]. KEGA 034EU-4/2020.
  článok

  článok

 6. GEŽÍK, Pavel - REIFF, Marian. Waiting Line Problem in Retail Store. In Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XX. International Scientific Conference. Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XX : Proceedings of the International Scientific Conference: 27th May - 29th May 2020, Púchov, Slovakia. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-60-0, pp. 87-94. VEGA 1/0339/20, SK-SRB-18-0009.
  článok

  článok

 7. FODRANOVÁ, Iveta - TOMAJKOVÁ, Katarína. Assessing the Social Carrying Capacity of Sucha Bela Gorge. - Registrovaný: Scopus. In Sustainable Development of Mountain Territories. - Vladikavkaz : North Caucasian Mining and Metallurgical Institute. ISSN 2499-975Х, 2020, vol. 12, no. 2, pp. 257-264 online.
  článok

  článok

 8. KITA, Pavol et al. Comparison of Grocery Shopping Behaviour of Slovak Residents on the Slovak-Austrian Border: an Empirical Study – Hainburg an der Donau. - Registrovaný: Web of Science. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2020. ISSN 1212-3609, 2020, roč. 23, č. 1, s. 215-230. APVV-16-0232, VEGA 1/0066/18, VEGA 2/0113/19.
  článok

  článok

 9. PRUŽINSKÝ, Michal. Tematický marketing. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2019. Nové trendy v manažmente a marketingu 2019 : zborník abstraktov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4665-2, s. 26 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. KASELYOVÁ, Paulína. Analysis of the State of Marketing Environment. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Iprovement IX. (2019) : Reviewed Proceedings of Posts from an IX. International Scientific Conference. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2019. ISBN 978-80-225-4676-8, p. 87 CD-ROM.
  článok

  článok