Výsledky vyhľadávania

 1. STOPKA, Ondrej et al. Proposal of the Functional System for the Airline Companies Financial Situation Assessment. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2019. ISSN 1335-4205, 2019, vol. 21, no. 1, s. 3-8.
  článok

  článok

 2. KIRSCHNEROVÁ, Ivana - TOMOVÁ, Anna. Modely podnikania v leteckej doprave: aktuálny stav a výzvy ekonomického výskumu. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2015. ISSN 1337-0839, 2015, roč. 9, č. 1, s. 2-8.
  článok

  článok

 3. NOVÁK SEDLÁČKOVÁ, Alena - TURIAK, Marek. Svetové letecké aliancie. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2014. ISSN 1337-0839, 2014, roč. 8, č. 1, s. 36-40.
  článok

  článok

 4. TOMOVÁ, Anna - STRMISKOVÁ, Zdenka. Explanatory analysis of ancillary revenues: case study of three european airlines. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2014. ISSN 1335-4205, 2014, vol. 16, no. 2, s. 36-40. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0185461/2_2014en.pdf>
  článok

  článok

 5. TVARDZÍK, Jozef. "Prekuknutý" Ryanair. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2013. ISSN 1335-0684, 26. septembra 2013, roč. 23, č. 38, s. 41.
  článok

  článok

 6. ABUŠINOV, Alexandr. Biokerosin na vzestupu. In Logistika : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2012. ISSN 1211-0957, květen 2012, roč. 18, č. 5, s. 16.
  článok

  článok

 7. BLAŽEJ, Ján. Ryanair chce čínske lietadlá. In Profit : ľudia - peniaze - podnikanie. - Bratislava : TREND HOLDING, s.r.o., 2011. ISSN 1335-4620, 10. august 2011, roč. 19, č. 16, s. 16-17.
  článok

  článok

 8. POMPUROVÁ, Kristína. Výnosový manažment v cestovných kanceláriách. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2011. ISSN 0139-8660, 2011, roč. 44, č. 2, s. 121-124.
  článok

  článok

 9. TOMOVÁ, Anna - MANDÁKOVÁ, Simona. Európske letiská a globalizácia trhov pozemnej obsluhy. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '11 : zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : pod záštitou Ministerstva financií SR : Rajecké Teplice 4. - 5. október 2011. - [Žilina] : [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity], [2011]. ISSN 1336-5878, s. [1-5].
  článok

  článok

 10. PRIKRYL, Pavol. Nebo ožíva. In Obchod : maloobchod, veľkoobchod, distribúcia. - Bratislava : SANOMA MAGAZINES SLOVAKIA, 2010. ISSN 1335-2008, jún 2010, roč. 15, č. 6, s. 44.
  článok

  článok