Výsledky vyhľadávania

 1. NOVACKÁ, Ľudmila - FRASCH, Alexander. Key Changes in Charter Air Transport on Slovak Market. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 332-340 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. FRASCH, Alexander. Komparácia medzinárodných osobných leteckých dopravcov z aspektu charakteru služieb a obchodného modelu. In MERKÚR 2018. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2018 : The Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists, November 29–30, 2018, (Bratislava, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4554-9, s. 60-70 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. KLENKA, Michal. Brexit and Aviation – Post-Brexit Options for the Aviation Industry. - registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 29.–30. novembra 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4602-7. ISSN 2585-9412, s. 305-318 online.
  článok

  článok

 4. KLENKA, Michal. Aviation safety: legal obligations of states and practice. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Transportation Security. - New York : Springer-Verlag. ISSN 1938-7741, 2017, no. 32, pp. 1-17 online.
  článok

  článok

 5. KLENKA, Michal. Aviation safety and security after the MH17 flight. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 211-217 online.
  článok

  článok

 6. CSIKÓSOVÁ, Adriana - ANTOŠOVÁ, Mária - MIHALČOVÁ, Bohuslava. Segmentation of airports' customers in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In Global conference on business, economics, management and tourism. Procedia economics and finance : 2nd Global conference on business, economics, management and tourism, 30-31 October 2014, Prague, Czech Republic. - [s.l.] : Elsevier, 2015. ISSN 2212-5671, 2015, vol. 23, pp. 1068-1073. VEGA 1/0176/13.
  článok

  článok

 7. GRANČAY, Martin. Aktuálne trendy v leteckej doprave. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2015. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2015 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 16. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 3. - 4. december 2015. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. ISBN 978-80-225-4219-7, s. [298-306] CD-ROM. KEGA 017EU-4/2015.
  článok

  článok

 8. GRANČAY, Martin. Airline Facebook pages – a content analysis. - Registrovaný: Scopus. In European Transport Research Review. - Berlin : Springer Verlag, 2014. ISSN 1867-0717, september 2014, vol. 6, no. 3, p. 213-223. Dostupné na : <http://download.springer.com/static/pdf/351/art%253A10.1007%252Fs12544-013-0126-9.pdf?auth66=1410612897_dd581464f2568ba86061539eea095d71&ext=.pdf>
  článok

  článok

 9. STRELKA, Ján - ORFÁNUS, Dominik. Startap-kompanii i innovacii v Slovakii. In Rossijskoje predprinimateľstvo : vserossijskij naučno-praktičeskij žurnal po ekonomike. - Moskva : Kreativnaja ekonomika, 2012. ISSN 1994-6937, mart 2012, no. 6, s. 194-198.
  článok

  článok

 10. GRANČAY, Martin. Airlines' communication strategy on facebook. In EDAMBA 2012 : proceedings of the [15th] international scientific conference for doctoral students and young researchers : 22nd november 2012, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3549-6, s. 284-301.
  článok

  článok