Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 107  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0005858 xpca^"
 1. HASPROVÁ, Mária - ŽÁK, Štefan. Marketing miest a obcí. Recenzenti: Gabriela Pajtinková Bartáková, Peter Baláži. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 137 s. [9,40 AH]. ISBN 978-80-225-5032-1. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 2. DANČO, Ján - ČECH, Ľubomír. An Analysis of the Iran-Afghanistan Relations after the Taliban Takeover of 2021. - Registrovaný: Scopus. In Studia Politica : Romanian Political Science Review. - Bucharest : University of Bucharest. ISSN 1582-4551, 2022, vol. 22, no. 2, pp. 333-355.
  článok

  článok

 3. WEISS, Erik - ZUZIK, Jozef. Návrh na vytvorenie modelu marketingovej organizácie v destinácii Domica - Aggtelek. In „Obchod a marketing“. vedecký worskhop. „Obchod a marketing“ : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2021. ISBN 978-80-225-4868-7, s. 42-49 online.
  článok

  článok

 4. JÁNOŠKOVÁ, Kristína. Smerovanie finančných prostriedkov na podporu cestovného ruchu z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programoch Interreg V-A na Slovensku v programovom období 2014-2020. In MERKÚR 2021. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2021 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4909-7, pp. 103-111 online. KEGA 034EU-4/2020.
  článok

  článok

 5. ČIEFOVÁ, Michaela - SERESOVÁ, Katarína. Intercultural Issues in Border Regions: The Case of Austria and Slovakia. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Journal of Comparative Politics. - Ljubljana : CAAPPI – Centre for the Analysis of Administrative-Political Processes and Institutions. ISSN 1338-1385, 2021, vol. 14, no. 1, pp. 60-70 online.
  článok

  článok

 6. HARAKAĽOVÁ, Dorota. Úloha Arktickej rady pri správe Arktídy. In Politologické fórum. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. ISSN 1338-6859, 2019, vol. 8, no. 2, pp. 65-77.
  článok

  článok

 7. MAJERNÍK, Milan - CHOVANCOVÁ, Jana. Posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie. Recenzenti: Peter Adamišin, Vojtech Dirner. 1. vydanie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2019. online 216 s. KEGA 038PU-4/2018. ISBN 978-80-555-2250-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. RIEVAJOVÁ, Eva - TREBICHALSKÁ, Miriama. Vplyv životných podmienok na pracovnú mobilitu v rámci parnerstva EURES-T Beskydy. - Registrovaný: Web of Science. In Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest. Medzinárodná vedecká konferencia. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest : zborník odborných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 22. novembra 2018, Hotel Krym, (Trenčianske Teplice, Slovenská republika). - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019. ISBN 978-80-8075-837-0, s. 162-170 online. VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok

 9. RIEVAJOVÁ, Eva - TREBICHALSKÁ, Miriama. Aspekty pracovnej mobility v oblasti EURES-T Beskydy s akcentom na vybrané pracovné a životné podmienky. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 1805-0638, 2019, roč. 8, č. 1, s. 43-49 online. VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok

 10. RUDOLF, Ján. Programy cezhraničnej spolupráce. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-0197, 2017, roč. 12, č. 6, s. 19-22.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.