Výsledky vyhľadávania

 1. International Conference on European Integration 2018. International Conference. International Conference on European Integration 2018 : Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 : May 17 – 18, 2018 Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. Reviewers: Peter Baláž ... [et al.]. 1st edition. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. CD-ROM [1668 s.]. ISBN 978-80-248-4169-4. ISSN 2571-029X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. EÚ v roku 2016 : súhrnná správa o činnosti Európskej únie : uverejnená v súlade s článkom 249 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie [elektronický zdroj]. Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2017. online [94 s.]. Dostupné na : <http://dx.doi.org/10.2775/579001> ISBN 978-92-79-62652-4. ISSN 1977-3552.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. International conference on european integration 2016. International conference. International conference on european integration 2016 : proceedings of the 3rd International conference on european integration 2016 : may 19 – 20, 2016, Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. Reviewers: Magdaléna Drastichová ... [et al.]. - Registrovaný: Web of Science. 1st ed. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. CD-ROM [1137 s.]. ISBN 978-80-248-3911-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  International conference on european integration 2016

  elektronická kniha

 4. International conference on european integration 2014. International conference. International conference on european integration 2014 : proceedings of the 2nd International conference on european integration 2014 : may 15 – 16, 2014, Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. Reviewers: Magdaléna Drastichová, Kateřina Dvoroková ... [et al.]. Ostrava - Poruba : VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. CD-ROM [776 s.]. ISBN 978-80-248-3388-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Recenzovaný zborník vedeckých prác k riešeniu projektov MVP č. 2330262, 2330263, 2330264 : PERFECT (PERFormance&EffiCiencyIndicaTors) : uplatnenie inovatívnych metód vo výučbe manažérskych a ekonomických disciplín II. : Európska únia na ceste k cieľu stratégie Európa 2020 [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. CD-ROM [184 s.]. MVP 2330262, MVP 2330263, MVP 2330264. ISBN 978-80-225-3537-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Global conference on business and finance. Global conference on business and finance : proceedings : Honolulu, Hawaii, US : January 3 - 6, 2012 [elektronický zdroj]. Volume 7, Number 1, 2012. Hilo : The Institute for Business and Finance Research, 2012. CD-ROM [1340 s.]. ISSN 1931-0285. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. ICEI 2012. International conference. ICEI 2012 : proceedings of the 1st International conference on european integration 2012 : 17th - 18th may, 2012, Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. Editors: Iva Honová, Lukáš Melecký, Michaela Staníčková. 1st ed. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2012. online [329 s.]. ISBN 978-80-248-2685-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Változó környezet - innovatív stratégiák. Nemzetközi tudományos konferencia. Változó környezet - innovatív stratégiák : [zborník príspevkov a abstraktov] : nemzetközi tudományos konferencia a magyar tudomány ünnepe alkalmából, Sopron, November 2, 2011 : motto: "Összhang - tudomány a gazdaságban és a társadalomban" [elektronický zdroj]. Šoproň : Faculty of Economics University of West Hungary, 2011. CD-ROM [207 s.]. Dostupné na : <http://konf.ktk.nyme.hu/> ISBN 978-963-9883-87-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Slovensko v Európskej únii. Medzinárodná vedecká konferencia. Slovensko v Európskej únii : zborník z celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou : Bratislava, 30. septembra 2009 [elektronický zdroj]. Bratislava : Akadémia policajného zboru v Bratislave, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-8054-477-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Economic integration, competition and cooperation. International conference. Economic integration, competition and cooperation : 6th international conference : Rijeka, April 19-20, 2007 [elektronický zdroj]. Rijeka : Faculty of economics University of Rijeka, 2007. CD-ROM. ISBN 978-953-6148-61-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha