Výsledky vyhľadávania

 1. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 19th International Joint Conference, May 24, 2019, (Prague, Czech Republic). Compiled by: Paulína Krnáčová. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. online 367 s. ISBN 978-80-225-4620-1. ISSN 2453-6113. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Harmful Tax Practices - 2017 Progress Report on Preferential Regimes : Inclusive Framework on Beps: Action 5. Paris : OECD, 2017. 44 s. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/harmful-tax-practices-2017-progress-report-on-preferential-regimes_9789264283954-en> ISBN 978-92-64-28393-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. BALÁŽ, Peter - HAMARA, Andrej - SOPKOVÁ, Gabriela. Konkurencieschopnosť a jej význam v národnej ekonomike : (zmeny a výzvy v období globálnej finančnej krízy). Recenzenti: Štěpán Müller, Milan Šikula, Ľuboš Pavelka. 2. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2017. 240 s. Economics. VEGA 1/0897/17. ISBN 978-80-89710-28-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Debate the issues: new approaches to economic challenges. Edited by Patrick Love. Paris : OECD, 2016. 166 s. OECD insights. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/debate-the-issues-new-approaches-to-economic-challenges_9789264264687-en> ISBN 978-92-64-26211-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. European Commission. EÚ v roku 2015 : súhrnná správa o činnosti Európskej únie. Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2016. 91 s. ISBN 978-92-79-49807-7. ISSN 1725-6968. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. European Commission. Die EU im Jahr 2015 : gesamtbericht über die Tätigkeit der Europäischen Union. Luxemburg : Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, 2016. 93 s. ISBN 978-92-79-49780-3. ISSN 1608-7313. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. European Commission. The EU in 2015 : general report on the activities of the European Union. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. 90 s. ISBN 978-92-79-49806-0. ISSN 1608-7321. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. European Commission. L'UE en 2015 : rapport général sur l'activité de l'Union européenne. Luxembourg : Office des publications de l'Union européenne, 2016. 93 s. ISBN 978-92-79-49826-8. ISSN 1027-1546. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. European Commission. Súhrnná správa o činnosti Európskej únie 2014. Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2015. 283 s. ISBN 978-92-79-41166-3. ISSN 1725-6968. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. European Commission. General report on the activities of the European Union 2014. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2015. 283 s. ISBN 978-92-79-41124-3. ISSN 1608-7321. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]