Výsledky vyhľadávania

 1. Aspen review : Central Europe. Praha : Aspen institute Prague. 4x ročne. ISSN 1805-6806. Dostupné na : https://www.aspen.review/aspen-review/
  časopis

  časopis

 2. Panorama. Luxembourg : Publications Office of the European Union. 4x ročne. ISSN 1608-389X. Dostupné na : http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/
  časopis

  časopis

 3. Eurokompas : časopis Úradu vlády SR o štrukturálnych fondoch. Bratislava : Úrad vlády Slovenskej republiky. 4x ročne. ISSN 2453-899X. Dostupné na : http://www.eufondy.sk/casopis-eurokompas/
  časopis

  časopis

 4. Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Spracovaný v EKO-INDEX, Recenzovaný. Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave. 2x ročne. ISSN 1337-7493. Dostupné na : http://www.obchodnafakulta.sk/veda-a-vyskum/studia-commercialia-bratislavensia/aktualne-vydanie
  Studia commercialia Bratislavensia

  časopis

 5. OECD observer. Paris : OECD. 4x ročne. ISSN 0029-7054. Dostupné na : http://www.oecdobserver.org
  časopis

  časopis

 6. Perceptions : journal of international affairs. Ankara : Center for Strategic Research. 4x ročne. ISSN 1300-8641. Dostupné na : www.sam.gov.tr
  časopis

  časopis

 7. OECD Journal on development. Paris : OECD. 4x ročne. ISSN 1816-8124
  časopis

  časopis

 8. Megatrend review : the international review of applied economics. Belgrade : Megatrend University. 2x ročne. ISSN 1820-4570
  časopis

  časopis

 9. Megatrend revija : medunarodni časopis za primenjenu ekonomiju. Beograd : Megatrend univerzitet. 2x ročne. ISSN 1820-3159
  časopis

  časopis

 10. The DAC Journal. OECD ; Paris. 4x ročne. ISSN 1563-3152
  časopis

  časopis