Výsledky vyhľadávania

 1. MEKON 2019. International Conference. MEKON 2019 : Proceedings of the 21st International Conference, February 7th, 2019, (Ostrava, Czech Republic). 1st Edition. Ostrava : Technical University of Ostrava, 2019. online 275 s. ISBN 978-80-248-4280-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. DAFT, Richard L. - MURPHY, Jonathan - WILLMOTT, Hugh. Organization Theory & Design : An International Perspective. 3rd Edition. Hampshire : Cengage Learning EMEA, 2018. 588 s. ISBN 978-1-4737-2638-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. Competition. International Scientific Conference. Competition : Proceedings of 9th Annual International Scientific Conference : May 18th, 2017, Jihlava, Czech Republic. 1st edition. Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. online [877 s.]. ISBN 978-80-88064-31-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. LESÁKOVÁ, Ľubica et al. Inovácie v činnosti malých a stredných podnikov v Slovenskej republike. Recenzenti: Ján Závadský, Anna Šatanová. 1. vyd. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. 324 s. VEGA 1/0494/15. ISBN 978-80-557-1347-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. KLIMOVA, Nataliya - KOZYREV, Oleg - BABKIN, Eduard. Innovation in Clusters : Understanding Universities, Special Economic Zones, and Modeling. 1st Edition. Cham : Springer, 2016. 192 s. ISBN 978-3-319-21108-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. VITÁLIŠOVÁ, Katarína. Marketing vzťahov v miestnej samospráve. Recenzenti: Juraj Nemec, Daniel Klimovský. Banská Bystrica : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici., 2015. 227 s. Studia oeconomica, 50. ISBN 978-80-557-0924-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. HVOLKOVÁ, Lenka. Sociálne zodpovedné investovanie podnikov v Slovenskej republike. Rec. Jana Marasová, Gabriela Dubcová. Banská Bystrica : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici., 2015. 131 s. Studia oeconomica, 48. ISBN 978-80-557-0872-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. Guidance on transfer pricing aspects of intangibles. Paris : OECD, 2014. 130 s. OECD/G20 base erosion and profit shifting project. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/guidance-on-transfer-pricing-aspects-of-intangibles_9789264219212-en> ISBN 978-92-64-21920-5. ISSN 2313-2604. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. ALFORD, John - O'FLYNN, Janine. Rethinking public service delivery : managing with external providers. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2012. 312 s. The public management and leadership series. ISBN 978-0-230-23795-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Przedsiębiorczość i rozwój firm. Redaktor naukowy Hanna Mizgajska. Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2011. 192 s. Zeszyty naukowe, 193. ISBN 978-83-7417-603-3. ISSN 1689-7374. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]