Výsledky vyhľadávania

 1. ESPM 2018. International Scientific Worskshop Engineering Sciences and Production Management. Engineering Sciences and Production Management 2018 : Proceedings from the International Scientific Workshop, 17.-18.1.2019, (Tatranská Lomnica, Slovakia). Editors: Milan Majerník, Naqibullah Daneshjo, Jana Chovancová. 1st Edition. Košice : Pro Enviro, 2019. 72 s. ISBN 978-80-89721-45-0.
 2. Taxing Energy Use 2018 : Companion to the Taxing Energy Use Database. Paris : OECD, 2018. 53 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/taxing-energy-use-2018_9789264289635-en> ISBN 978-92-64-28943-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Energetika 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 164 s. Podnikové štatistiky. ISBN 978-80-8121-566-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Energetika 2015. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. 188 s. Podnikové štatistiky. ISBN 978-80-8121-481-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Estonia. Volume 2015/3. January 2015. Paris : OECD, 2015. 90 s. OECD economic surveys. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-estonia-2015_eco_surveys-est-2015-en> ISBN 978-92-64-22680-7. ISSN 2221-2302. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Taxing energy use 2015 : OECD and selected partner economies. Paris : OECD, 2015. 145 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/taxing-energy-use-2015_9789264232334-en> ISBN 978-92-64-23232-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Energetika 2014. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2015. 178 s. Podnikové štatistiky. ISBN 978-80-8121-389-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Greening household behaviour : overview from the 2011 survey. revised ed. Paris : OECD, 2014. 303 s. Studies on environmental policy and household behaviour. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264214651-en> ISBN 978-92-64-21464-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Energetika 2013. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2014. 164 s. Podniková štatistika. ISBN 978-80-8121-326-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Taxing energy use : a graphical analysis. Paris : OECD, 2013. 255 s. ISBN 978-92-64-18125-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]