Výsledky vyhľadávania

  1. Spotřební kultura : historie, kultura a výzkum. Praha : Academia, 2014. 438 s. ISBN 978-80-200-2372-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. National accounts of OECD countries : main aggregates. Volume 2011/1. Paris : OECD, 2011. 179 s. ISBN 978-92-64-10689-5. ISSN 2221-4321. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. Faktory a determinanty štrukturálnych vzťahov v distribučných procesoch v podmienkach internacionalizácie a globalizácie obchodovania a ich vplyv na realizáciu distribučnej stratégie firmy : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA 1/4598/07 [doba riešenia 1.1.2007-31.12.2009]. Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2008. 133 s. VEGA 1/4598/07. ISBN 978-80-225-2632-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  4. Vedecká rozprava k téme "Trh, obchod a individuálna spotreba". Kolokvium. Vedecká rozprava k téme "Trh, obchod a individuálna spotreba" : zborník k vedeckému projektu VEGA 1/3760/06 v redakcii Kristíny Viestovej. Košice : PHF v Košiciach, 2008. 171 s. VEGA 1/3760/06. ISBN 978-80225-2633-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  5. BECHT, Marco. Theory and estimation of individual and social welfare measures : a critical survey. Florence : European University Institute, 1993. 41 s. EUI working paper, ECO No. 92/98. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  6. Purchasing Power Parities and Real Expenditures : GK Results Volume 2 1990. 1. ed. Paris : OECD, 1993. 93 s. Statistics Directorate. ISBN 92-64-03897-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  7. BURKETT, Larry. Answers to your family's financial questions. Pomona : Focus on the Family Publishing, 1987. 215 s. ISBN 0-8423-0042-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  8. National Accounts of OECD Countries : Main Aggregates : 2008-2015. Volume 2017/1. Paris : OECD, 187 s. tabuľky. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-accounts-of-oecd-countries-volume-2017-issue-1_na_ma_dt-v2017-1-en> ISBN 978-92-64-27956-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]