Výsledky vyhľadávania

 1. JAROSSOVÁ, Malgorzata A. et al. Melamine as a Component of Dishes and Kitchen Utensils. Case Studies of Dangerous Product for Consumer Health. In Przemysł chemiczny. - Warsaw : Wydawnictwo Sigma-Not. ISSN 0033-2496, 2020, rok. 99, i. 2, s. 254-259. 015/RID/2018/19.
  článok

  článok

 2. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Rockets and Feathers Effect in Slovak Gasoline and Diesel Markets. In MME 2019: Mathematical Methods in Economics. International Conference. MME 2019: Mathematical Methods in Economics : Proceedings of the 37th International Conference, September 11–13, 2019, (České Budějovice, Czech Republic). - České Budějovice : University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2019. ISBN 978-80-7394-760-6, s. 303-307 online. VEGA 1/0294/18.
  článok

  článok

 3. LACKOVÁ, Alica - JAROSSOVÁ, Malgorzata A. - MOTUZKA, Iuliia. International Experience of Comparative Testing of Goods and Services. In Pidpryjemnyctvo, torhivlja, marketynh: stratehiji, technolohiji ta innovaciji. Mižnarodnoji naukovo-praktičnoji internet-konferenciji. Pidpryjemnyctvo, torhivlja, marketynh: stratehiji, technolohiji ta innovaciji : tezi dopovidej II mižnarodnoji naukovo-praktičnoji internet-konferenciji (Kijiv, 29 travnja 2019 roku). - Kiev : Kyiv National University of Trade and Economics, 2019, s. 138-141 online.
  článok

  článok

 4. KNOŠKOVÁ, Ľubica - GARASOVÁ, Petra. The Economic Impact of Consumer Purchases in Fast Fashion Stores. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-3081, 2019, roč. 12, č. 1, s. 58-70 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 5. NOVÁK, Marcel. Prieskum finančnej gramotnosti v Slovenskej republike. In QUAERE 2019. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2019 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů: roč. 9 : 24.-28. června 2019: Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISBN 978-80-87952-30-6, s. 169-178 online. VEGA 1/0246/16, VEGA 14/0356/19.
  článok

  článok

 6. LACKOVÁ, Alica - KARKALÍKOVÁ, Marta. Dopady spotrebiteľského správania sa na maloobchodný predaj potravín. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-3081, 2019, roč. 12, č. 1, s. 81-91 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 7. GEŽÍK, Pavel. Pygmalios analytics ako nástroj zberu dát súvisiacich so zákazníckym správaním sa v kamenných predajniach. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4650-8, s. 43-49 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. DANKOVÁ, Lenka. Participácia spotrebiteľov na aktivitách podniku a nové trendy v spotrebiteľskom správaní. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2019. ISSN 1336-7137, 2019, roč. 15, č. 1, s. 31-38 online.
  článok

  článok

 9. KULTAN, Jaroslav - MUKHA, Orest. Ispoľzovanije smart potrebitelej dlja povyšenija ustojčivosti setej s VIE. In Renewable Energy Sources as Alternative to Primary Energy Sources in Region. International Scientific Conference. Renewable Energy Sources as Alternative to Primary Energy Sources in Region : Proceedings of the X International Scientific Conference, 4-5 April 2019, (Lviv, Ukraine). - Lviv : Lviv Polytechnic National University, 2019, s. 153-158.
  článok

  článok

 10. MOTUZKA, Iuliia - LACKOVÁ, Alica - JAROSSOVÁ, Malgorzata A. Consumer Rights Protection: The Priorities of the European Union. In Tovari i rinki : Mižnarodnij naukovo-praktičnij žurnal. - Kyiv : National University of Trade and Economics. ISSN 1998-2666, 29, no. 1, (2019.
  článok

  článok