Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 39  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0005918 xcla^"
 1. TÓTH, Oskár. Relativita sociálnej spravodlivosti ako základného princípu sociálnej politiky štátu. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2020. ISSN 1335-7182, 2020, roč. 21, č. 2, s. 98-109.
  článok

  článok

 2. SABAYOVÁ, Mária. K otázkam „voluntary tax compliance“. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2018. ISSN 1339-5467, 2018, roč. 6, č. 1, s. 173-185.
  článok

  článok

 3. CONDE LACÁRCEL, Alfonso. Implementation of Quality Models in the Third Sector in Spain. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2018. ISSN 1857-7431, 2018, vol. 14, no. February, pp. 129-134.
  článok

  článok

 4. BLAHA, Ľuboš. Theories of Private Property: Ownership and Social Justice. In Slovak Journal of Political Sciences. - Trnava : University of Saints Cyril and Methodius in Trnava. Faculty of Social Sciences., 2018. ISSN 1335-9096, 2018, vol. 18, no. 1, s. 103-128.
  článok

  článok

 5. SIMONOVITS, A. Prospešno - penzijné vekové plány a redistribúcia vo verejných penzijných systémoch. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2015. ISSN 0015-1920, 2015, roč. 65, č. 5, s. 362-376.
  článok

  článok

 6. JINEK, Jakub. Sociální spravedlnost pro sociální práci. In Sociální práce. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. ISSN 1213-6204, 2014, roč. 14, č. 4, s. 32-46.
  článok

  článok

 7. NOVÁČKOVÁ, Daniela. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii a jeho fungovanie. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '13 : recenzovaný zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : Rajecké Teplice 9. - 10. október 2013. - [Žilina] : [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity], [2013]. ISSN 1336-5878, s. 497-506.
  článok

  článok

 8. MARCINKOVÁ, Hedviga. Extrémna chudoba ako problém zanedbania negatívnych povinností globálnej spravodlivosti. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2012. ISSN 0046-385X, 2012, roč. 67, č. 9, s. 731-742.
  článok

  článok

 9. PALOVIČOVÁ, Zuzana. K Senovej interpretácii ľudského blaha. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2012. ISSN 0046-385X, 2012, roč. 67, č. 7, s. 570-581.
  článok

  článok

 10. DUDOVÁ, Iveta. Rodová rovnosť ako dimenzia udržateľného rozvoja. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november 2011. - Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. ISBN 978-80-970802-1-1, s. 120-128.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.