Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 13  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0005918 xpca^"
 1. JANUBOVÁ, Barbora. Islamské myslenie a sociálna spravodlivosť. In Aktuálne otázky islamskej ekonomiky a finančníctva : zborník vedeckých prác = Volume of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4768-0, s. 46-52 online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 2. DAMAŠKOVÁ, Tatiana. Teória sociálneho štátu. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2015. ISSN 1336-3727, 2015, roč. 13, č. 3, s. 82-90.
  článok

  článok

 3. BEDNÁROVÁ, Lucia - CHOVANCOVÁ, Jana. Public Perception of Corporate Social Responsibility in Slovakia. In International Journal of Science, Commerce and Humanities. - South Shields : Post Academic Publications. ISSN 2053-5295, 2014, vol. 2, no. 6, pp. 155-160.
  článok

  článok

 4. ALEXY, Július - ALEXY, Martin. Social Policy and Issues of Social Services for Seniors. In Sociálna kohézia ako nástroj odstraňovania disparít v spoločnosti : recenzovaný nekonferenčný zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3811-4, pp. 6-10. VEGA 1/0112/13. 1/0112/13, VEGA, Etablovanie a perspektívy rozvoja konceptu sociálnej ekonomiky v kontexte prebiehajúcich sociálno-ekonomických zmien na Slovensku.
  článok

  článok

 5. ČAPLÁNOVÁ, Anetta et al. Teória verejnej voľby. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 283 s. [17,257 AH]. KEGA 3/7336/09. ISBN 978-80-225-3325-6. 3/7336/09, KEGA, Teória verejnej voľby ako integrálna súčasť nového študijného programu v kontexte internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania. [Počet ex. : 31, z toho voľných 27, prezenčne 4]
 6. ANTALOVÁ, Mária. Sociálna kvalita verzus kvalita života. In Východiská a výzvy pre sociálnu politiku v nastávajúcom desaťročí : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 9. jún 2011. - Bratislava : [Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU], 2011. ISBN 978-80-225-3208-2, s. [1-10]. ITMS 26240120032. 26240120032, ITMS, Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí.
  článok

  článok

 7. FOLTÍNOVÁ, Alžbeta - ZAJACOVÁ, Andrea. Podnikanie inšpirované prírodou. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2011 : recenzovaný zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : 29. 9. 2011 FPM EU v Bratislave. - [Bratislava] : [Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave], [2011]. ISBN 978-80-225-3253-2, s. [1-7].
  článok

  článok

 8. STANEK, Vojtech. Sociálny štát v globálnej hospodárskej recesii. In Východiská a výzvy pre sociálnu politiku v nastávajúcom desaťročí : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 9. jún 2011. - Bratislava : [Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU], 2011. ISBN 978-80-225-3208-2, s.[1-4].
  článok

  článok

 9. DUDOVÁ, Iveta. Rodová rovnosť v kontexte novej rozvojovej paradigmy. In Východiská a výzvy pre sociálnu politiku v nastávajúcom desaťročí : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 9. jún 2011. - Bratislava : [Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU], 2011. ISBN 978-80-225-3208-2, s. [1-8].
  článok

  článok

 10. ŠKVRNDA, František. Marx, marxistická sociológia a svet na začiatku 21. storočia. In Spor o Marxa. - Bratislava : VEDA, 2011. ISBN 978-80-224-1229-2, s. 83-104 [2,282 AH]. VEGA 2/0141/11.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.