Výsledky vyhľadávania

 1. MMK 2018. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. MMK 2018 : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ročník IX., 17. – 21. prosince 2018, Hradec Králové, Česká republika [elektronický zdroj]. 1st Edition. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. online 1185 s. ISBN 978-80-87952-27-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Current Trends in Public Sector Research. International Conference. Current Trends in Public Sector Research : Proceedings of the 22nd International Conference : Šlapanice, [Czech Republic], 18–19 January 2018 [elektronický zdroj]. Reviewer: Lenka Slavíková. 1st Edition. Brno : Masaryk University, 2018. online 391 s. ISBN 978-80-210-8923-5. ISSN 2336-1239.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. QUAERE 2018. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2018 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 8 : 27.-29. června 2018, Hradec Králové, Česká republika [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Scopus. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. CD-ROM 1664 s. ISBN 978-80-87952-26-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Current scientific research. International scientific and practical conference. Current scientific research : collection of scientific articles : international scientific and practical conference : [27.1.2017, Montreal, Canada] [elektronický zdroj]. Reviewers: Sven-Olof Collin, Cathy A. Enz. 1st ed. Montreal : Publishing house BREEZE, 2017. online [248 s.]. ISBN 978-617-7214-49-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Topical questions of contemporary science. International scientific and practical conference. Topical questions of contemporary science : collection of scientific articles : [international scientific and practical conference : 24.2.2017, Taunton, USA] [elektronický zdroj]. Reviewers: Jerald L. Feinstein, Cathy A. Enz. 1st ed. Taunton : Aspekt Publishing, 2017. online [508 s.]. ISBN 978-0-9988732-1-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Great regional awakening: new directions. RSA annual conference. Great regional awakening: new directions : [book of abstracts] : [RSA] annual conference 2017 : 4th - 7th june 2017, Trinity College Dublin, Ireland [elektronický zdroj]. 1st ed. [Falmer Brighton] : [Regional Studies Association], 2017. online [252 s.].
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. QUAERE 2017. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2017 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 7 : 26.-30. června 2017, Hradec Králové, Česká republika [elektronický zdroj]. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. online [785 s.]. ISBN 978-80-87952-20-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Aktuálne otázky trvalo udržateľného rozvoja miest a obcí. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne otázky trvalo udržateľného rozvoja miest a obcí : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice 19. mája 2017 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Viera Marková, Adriana Csikósová. 1. vyd. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017. online [286 s.]. ISBN 978-80-8152-529-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Public economics and administration 2017. International scientific conference. Public economics and administration 2017 : proceedings of the 12th international scientific conference : 12th - 13th september 2017, Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. Editor and technical editor: Ivana Vaňková. 1st ed. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2017. online [391 s.]. ISBN 978-80-248-4131-1. ISSN 1805-9104.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska: efektívnosť verejnej správy – malé a stredné podnikanie – európske hospodárstvo. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska: efektívnosť verejnej správy – malé a stredné podnikanie – európske hospodárstvo : zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 9. novembra 2017 [elektronický zdroj]. Redaktorky: Lucia Balajová, Edita Kulová. 1. vydanie. Bratislava : VŠEMVS, 2017. online 386 s. ISBN 978-80-89654-39-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha