Výsledky vyhľadávania

 1. University Review. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 4x ročne. ISSN 1337-6047. Dostupné na : http://ur.tnuni.sk/index.php?id=28
  časopis

  časopis

 2. Human resources abstracts : an international information service. London : SAGE ; London : SAGE Publ. 4x ročne. ISSN 0099-2453
  časopis

  časopis

 3. Healthcare Financial Management : journal of the Healthcare Financial Management Association. Westchester : Healthcare Financial Management Association. mesačník. ISSN 0735-0732
  časopis

  časopis

 4. Journal of health care marketing : quarterly publication of the American Marketing Association. Chicago : American Marketing Association. štvrťročník. ISSN 0737-3252
  časopis

  časopis