Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 100  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0006028 xpca^"
 1. LÁBAJ, Martin - VITÁLOŠ, Matej. COVID-19 and Automation: Evidence from European Countries. - Registrovaný: Scopus. In Economics Bulletin. - Nashville : IDEAS. ISSN 1545-2921, 2024, vol. 44, no. 1, pp. 112-121. VEGA 1/0781/21.
  článok

  článok

 2. POTOMA, Radoslav - KOPČÁKOVÁ, Janka - BOLTUN, Erik. Economic Indicators of Profit and Sales of a Specific Enterprise in the Transformation and Distribution Process in Eastern Slovakia. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXIV. (2023). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXIV. (2023) : recenzovaný zborník príspevkov z 24. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5130-4, s. 61-68.
  článok

  článok

 3. KUDLOVÁ, Zuzana. Analýza majetku spoločnosti. In Finančné, manažérske a právne aspekty podnikania. Vedecký seminár konaný v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Finančné, manažérske a právne aspekty podnikania : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2023. ISBN 978-80-225-5101-4, s. 39-45.
  článok

  článok

 4. POTOMA, Radoslav. Improving the Performance of Transformation and Distribution Processes of Electricity Production in a Specific Enterprise. In Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Conference Proceeding of Research Papers of the 8th International Scientific Conference - Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business - MTS 2023 : Košice (Slovakia) and Tarnobrzeg (Poland), September 21 -23, 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5088-8, pp. 176-187.
  článok

  článok

 5. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. The Slovak Insurance Market During COVID-19 Pandemic Times. In Financial Management of Firms and Financial Institutions. International Scientific Conference. Financial Management of Firms and Financial Institutions : 14th International Scientific Conference. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2023. ISBN 978-80-248-4693-4. ISSN 2336-162X (on-line), pp. 5-15. VEGA 1/0121/21, VEGA 1/0410/22.
  článok

  článok

 6. OLEXOVÁ, Cecília. Efektívny manažment času. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2023. ISSN 1335-1508, 2023, roč. 28, č. 12-13, s. 165-177.
  článok

  článok

 7. MANOVÁ, Eva. Záporné vlastné imanie podniku z účtovného aspektu. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2022. ISSN 1335-9746, 2022, roč. 21, č. 1, s. 27-39.
  článok

  článok

 8. KORDOŠOVÁ, Alena. The Impact of the Corona Crisis on Profit or Loss of Self-Governing Regions. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Lednice, 6.-8. září 2022. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2022. ISBN 978-80-245-2463-4, s. 53-57 online. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 9. KUDLOVÁ, Zuzana. Modelový príklad výsledku hospodárenia. In Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2022. Vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2022 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2022. ISBN 978-80-225-4995-0, s. 25-30.
  článok

  článok

 10. ŠTETKA, Peter. Ekonomické dôsledky porušenia notifikačných povinností bánk pri FX derivátoch. In Súčasné výzvy ekonomického znalectva v podmienkach SR : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4809-0, s. 53-60 online. KEGA 025EU-4/2018.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.