Výsledky vyhľadávania

 1. LESÁKOVÁ, Dagmar. Cognitive Age and Its Relevance to Targeting Seniors. In KNOWCON 2019. Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose. Conference. KNOWCON 2019. Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose : Conference Proceedings, September, 5-6, 2019, (Olomouc, Česko). - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2019. ISBN 978-80-244-5543-3, pp. 124-130 online. VEGA 1/0339/18.
  článok

  článok

 2. KUCHTA, Martin. Možnosti marketingových analýz a analytických nástrojov v digitálnom marketingu : dizertačná práca. Školiteľ: Andrej Miklošík. Bratislava, 2019. 146 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. ČUKANOVÁ, Miroslava - PIRKOVSKÁ, Alena. Tradície a zvyky v cestovnom ruchu. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2019. ISSN 2453-9988, 2019, roč. 11, č. 1, s. 7-13 online.
  článok

  článok

 4. LOYDLOVÁ, Miroslava - MIŠOVIČOVÁ, Terézia. Marketingová komunikácia Divadla na TrakOch. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2019. ISSN 2453-9988, 2019, roč. 11, č. 1, s. 65-80 online.
  článok

  článok

 5. NEKOLOVÁ, Veronika et al. SunCan – solárne kolektory vyrábané z recyklovaných hliníkových plechoviek. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2019. ISSN 2453-9988, 2019, roč. 11, č. 1, s. 92-101 online.
  článok

  článok

 6. HRUŠOVSKÁ, Dana - GRANČIČOVÁ, Katarína. Marketingové aktíva ako ukazovateľ merania marketingovej výkonnosti podniku. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2019. ISSN 2454-1028, 2019, roč. 16, č. 2, s. 9-19 online. VEGA 1/0876/17, APVV-15-0511.
  článok

  článok

 7. NOVYSEDLÁK, Martin - ČAKANOVÁ, Lucia - DORČÁKOVÁ, Ingrid. Vplyv nudy na impulzívne nákupné správanie. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2019. ISSN 2454-1028, 2019, roč. 16, č. 3, s. 67-74 online. APVV-15-0511.
  článok

  článok

 8. KUCHTA, Martin - STANKOVÁ, Monika. Marketing Communication Strategy to Develop an Audience on Instagram Social Network. In Megatrends and Media. International Scientific Conference. Megatrends and Media : Digital Universe. - Trnava, Slovakia : Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2019. ISBN 978-80-572-0015-4. ISSN 2453-6474, pp. 595-614.
  článok

  článok

 9. LESÁKOVÁ, Dagmar. The Role of Self-Percieved Age in Advertising Strategies. In Knowledge-Economy-Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Orgazational Perspective. - Toruň : Cracow University of Economics, 2019. ISBN 978-83-7285-891-7, pp. 259-268. VEGA 1/0339/18.
  článok

  článok

 10. ŠTOFOVÁ, Lenka - BLAŠČÁK, Pavel. Functional Content Marketing´s Role in Company Branding and Business. In Quality and Leading Innovation. International Scientific Conference. Quality and Leading Innovation V. : International Scientific Conference. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with Seat in Košice, 2019. ISBN 978-80-225-4672-0, s. 209-210 CD-ROM.
  článok

  článok