Výsledky vyhľadávania

 1. LACKOVÁ, Alica - KARKALÍKOVÁ, Marta - KRNÁČOVÁ, Paulína. Organic Food in Slovak Social Catering Facilities. In Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych. - Radom : Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji, 2019. ISBN 978-83-7789-594-8, s. 155-163. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 2. KLEPOCHOVÁ, Dagmar. Stravovacie návyky Slovákov vybraných generácií a ich postoje k nákupu zdravých potravín. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-3081, 2019, roč. 12, č. 2, s. 250-260 online. VEGA 1/0339/18.
  článok

  článok

 3. KROŠLÁKOVÁ, Monika - GÁLL, Jozef. Medzinárodný obchod so službami cestovného ruchu v EÚ – historické a súčasné perspektívy. In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018. Konferencia. Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018 : zborník príspevkov z konferencie, 3. 5. 2018, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4508-2, s. 85-96 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. HAGAROVÁ, Ráchel. Keygoes:chilli - kľúčenka plná čili korenia. In Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov II. : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4327-9, s. 91-92. VEGA 1/0019/15.
  článok

  článok

 5. CUPÁK, Andrej - POKRIVČÁK, Ján - RIZOV, Marian. Demand for food away from home in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Current Contents Connect. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2016. ISSN 0015-1920, 2016, roč. 66, č. 4, s. 354-369.
  článok

  článok

 6. BRINDZOVÁ, Zuzana. Stravovanie v školskej jedálni zriadenej obcou. In Spravodajca vo verejnej správe. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1338-8185, 9.5.2015, [S. 1] [online].
  článok

  článok

 7. STAŇO, Roman - BAŽÓ, Ladislav. Bio produkt v spoločnom stravovaní. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2014 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3931-9, s. 440-447 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. TREFIL, Peter. Marketingový manažment - základné znaky a možnosti uplatnenia v systémoch spoločného stravovania. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2013 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3662-2, s. 608-619, CD-ROM.
  článok

  článok

 9. STAŇO, Roman. Udržateľnosť v gastronómii. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2012 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3452-9, s. 663-667.
  článok

  článok

 10. RABATINOVÁ, Marcela. DPH a stravné lístky. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2012. ISSN 1335-7034, 2012, roč. 17, č. 3, s. 62.
  článok

  článok