Výsledky vyhľadávania

 1. WIECKOWSKI, Marek. Natural Heritage as a Resource for Tourism Development in the Polish Carpathians. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020. ISSN 0016-7193, 2020, roč. 72, č. 3, s. 243-259.
  článok

  článok

 2. ŠAMBRONSKÁ, Kristína. Mládežnícky turizmus – ako je na tom slovenská mládež? In Journal of Tourism, Hospitality and Commerce : vědecko-odborný recenzovaný časopis. - Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Brno, 2020. ISSN 1804-3836, 2020, roč. 11, č. 2, s. 43-52.
  článok

  článok

 3. VASILEVA, Olga - TARAKANOVA, Tamara. Communication Trends in Formation of Institutional Business Environment in Tourism of St. Petersburg. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. ISSN 1338-7944, 2019, roč. 14, č. 3, s. 16-24.
  článok

  článok

 4. BUČEKOVÁ, Ingrid - ERBERT, Lucia - KLOBUČNÍK, Michal. Klasifikácia lyžiarskych stredísk na Slovensku. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2019. ISSN 0016-7193, 2019, roč. 71, č. 4, s. 363-382.
  článok

  článok

 5. MACIAS, Carlos J. Gonzalez. Image Management in a Touristic Destination: A Qualitative Approach Analysis of the Border City of Ciudad Juarez, Mexico. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2017. ISSN 1857-7431, 2017, vol. 13, no. 23, pp. 65-85.
  článok

  článok

 6. HRICKOVÁ, Yka. Poľský zázrak menom Zakopané. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2017. ISSN 1337-0545, 2017, roč. 11, č. zima, s. 62-67.
  článok

  článok

 7. MARÁKOVÁ, Vanda. Factors of tourism's competitiveness in the European Union countries. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2016. ISSN 1212-3609, 2016, roč. 19, č. 3, s. 92-109.
  článok

  článok

 8. ŠENKOVÁ, Anna - MITRIKOVA, Jana - ANTOLIKOVA, Sandra. Analysis of the selected trends in tourism and hotel industry in Slovak Republic in 1989-2000. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2015. ISSN 1728-6239, 2015, no. 1-2, pp. 62-65 online.
  článok

  článok

 9. BOHÁČEK, Jiří. Spokojenost Čechů jako účastníků domácího cestovního ruchu. In Ekonomické listy : odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. - Praha : Centrum ekonomických studií VŠEM, 2015. ISSN 1804-4166, 2015, roč. 6, č. 2, s. 3-24 online. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0208241/Ekonomicke_listy_2_2015.pdf>
  článok

  článok

 10. KRNÁČOVÁ, Zdena. Vedecké poznanie a výskum metód pri tvorbe ekologických modelov a rozvoja cestovného ruchu. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2014. ISSN 0044-4863, 2014, roč. 48, č. 4, s. 213-216.
  článok

  článok