Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 25  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0006192 xcla^"
 1. ČERVENÝ, Karel. Bez tvůrčích lidí toho firma moc nevymyslí. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2018. ISSN 0026-8720, 2018, roč. 53, č. 5, s. 54-55.
  článok

  článok

 2. NOVÁKOVÁ, Barbora. Evidencia dochádzky je iba začiatok. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Mar 2017, č. 2-3, s. 54-55.
  článok

  článok

 3. DROBNÝ, Michal. Podnikové IT riešenia uľahčujú výmenu a prístup k údajom. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2016. ISSN 1337-9798, 2016, roč. 8, č. Júl-August, s. 36.
  článok

  článok

 4. LÁTEČKOVÁ, Anna et al. Cloud computing z aspektu praktického uplatnenia a právnej úpravy v Slovenskej republike. In Časopis znalostní společnosti : mezinárodní vědecký časopis. - Brno : Knowler - Evropský institut pro výzkum, inovace a vzdělávání, 2015. ISSN 2336-2561, 2015, č. 1, s. 34-43.
  článok

  článok

 5. JAVORKA, Ondrej. Zvýšte hodnotu svojej SAP investície - využívajte dáta naplno. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2014. ISSN 1336-9857, september 2014, roč. 8, č. 9, s. 68-70.
  článok

  článok

 6. KOSTIČ, Martin. Venovať pozornosť dátam sa oplatí - môžete vďaka nim zarobiť viac. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2014. ISSN 1336-9857, júl/august 2014, roč. 8, č. 7-8, s. 26-27.
  článok

  článok

 7. TUTKOVÁ, Petra. Metódy hodnotenia výkonnosti systémov Business intelligence. In Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov. Vedecký workshop. Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov : zborník vedeckých prác : vedecký workshop k riešeniu projektu VEGA č. 1/0562/14 : 12. 11. 2014 [Košice, Slovensko]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4047-6, s. 171-180 CD-ROM. VEGA 1/0562/14.
  článok

  článok

 8. ŠURANOVÁ, Jana - PRAJOVÁ, Vanesa - JAKÁBOVÁ, Martina. Využívanie konceptu "Digitálny podnik" v priemyselných spoločnostiach. In Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. - Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2014. ISSN 1336-7773, 2014, č. 1, s. 8-18.
  článok

  článok

 9. SELČAN, Vladimír - BUCHALCEVOVÁ, Alena. Podniková architektúra v kontexte strategického riadenia. In Information technology applications. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2014. ISSN 1338-6468, 2014, č. 1, s. 63-75.
  článok

  článok

 10. PRIVIDI, Dagmar - KRIŠTANOVÁ, Anna. Implementácia nástrojov Business intelligence v podnikoch. In Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov. Vedecký workshop. Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov : zborník vedeckých prác : vedecký workshop k riešeniu projektu VEGA č. 1/0562/14 : 12. 11. 2014 [Košice, Slovensko]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4047-6, s. 141-147 CD-ROM. VEGA 1/0562/14.
  článok

  článok