Výsledky vyhľadávania

 1. A Flying Start : Improving Initial Teacher Preparation Systems. Paris : OECD, 2019. 162 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/a-flying-start_cf74e549-en> ISBN 978-92-64-82878-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. KIRCHMAYER, Jozef. Cloud Computing a jeho využitie (nielen) v podnikateľskej praxi na Slovensku. Recenzenti: Ľuboš Cibák, Anita Romanová. 1. vydanie. Bratislava : Jozef Kirchmayer - Agentúra KiVa, 2018. CD-ROM 96 s. ISBN 978-80-973273-0-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Aktuálne výzvy prevencie počítačovej kriminality. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Aktuálne výzvy prevencie počítačovej kriminality : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej dňa 21.3.2018 v Bratislave. Recenzenti: Anna Hamranová, Eva Kostrecová. 1. vydanie. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2018. online 235 s. ISBN 978-80-8054-774-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. loT and the Industry 4.0 : Principles and Educational Applications. Luan Casagrande, Vilson Gruber, Roderval Marcelino (Eds.). Saarbrücken : Scholar's Press, 2016. 66 s. ISBN 978-3-659-84351-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. HURWITZ, Judith S. - KAUFMAN, Marcia - BOWLES, Adrian. Cognitive Computing and Big Data Analytics. Indianapolis : WILEY, 2015. 266 s. ISBN 978-1-118-89662-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. PECINOVSKÝ, Josef. Microsoft Office 2013 : podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2013. 496 s. ISBN 978-80-251-4102-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. CHROBOCZEK, Martin. Grafická uživatelská rozhraní v Qt a C++. Brno : Computer Press/ Albatros Media, 2013. 392 s. ISBN 978-80-251-4124-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. V4 cooperation in ensuring cyber security - analysis and recommendations. Kraków : The Kosciuszko Institute, 2012. 85 s. ISBN 978-83-93-10-93-6-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
 9. STANEK, William R. Microsoft Windows 7 : kapesní rádce administrátora. Brno : Computer Press, a.s., 2010. 712 s. ISBN 978-80-251-2792-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. BOTT, Ed - SIECHERT, Carl - STINSON, Craig. Mistrovství v Microsoft Windows 7. Brno : Computer Press, a.s., 2010. 936 s. ISBN 978-80-251-2817-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]