Výsledky vyhľadávania

 1. STN EN ISO 50001 : Systém energetického manažérstva : požiadavky s návodom na používanie (ISO 50001: 2018). Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2020. 56 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. PISÁR, Peter - ĽAPINOVÁ, Erika. Financie Európskej únie. Recenzenti: Marta Orviská, Miroslav Šipikal. Banská Bystrica : BELIANUM, 2019. 335 s. ISBN 978-80-557-1607-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. Trendy a technologie 2018. Konference v rámci projektu Strategický rozvoj VŠPJ. Trendy a technologie 2018 : sborník příspěvků z 3. konference v rámci projektu Strategický rozvoj VŠPJ, 14. listopadu 2018, (Jihlava, Česko). 1. vydání. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2018. online 125 s. Strategický rozvoj VŠPJ, registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002389. ISBN 978-80-88064-38-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Sustainability - Environment - Safety 2018. Medzinárodná vedecká konferencia. Sustainability - Environment - Safety 2018. Recenzenti: Jana Dadová, Ervin Lumnitzer, Jana Müllerová ... [et al.]. 1. vydanie. Žilina : STRIX ; Bratislava : Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, 2018. online [190 s.]. ESE - ekológia-sociológia-ekonómia, No. 44. ISBN 978-80-89753-24-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. SINHA, Pradip Kumar. Management Control Systems : a Managerial Emphasis. 1st Edition, Reprint. New Delhi : Excel Books, 2017. 506 s. ISBN 978-81-7446-680-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. KRČMA, Miroslav et al. Komentované vydání normy ČSN EN ISO 14001:2016. Praha : Česká společnost pro jakost, 2016. 124 s. ISBN 978-80-02-02643-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. ROBERTSON, Brian J. Holacracy : the revolutionary management system that abolishes hierarchy. London : Portfolio Penguin, 2016. ix, 223 s. ISBN 978-0-241-20586-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. STN EN ISO 14001 : Systémy manažérstva environmentu : požiadavky s pokynmi na použitie (ISO 14001: 2015). Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2016. 64 s. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. Portugal 2016. Paris : OECD, 2015. 105 s. OECD development co-operation peer reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-co-operation-peer-reviews-portugal-2016_9789264248571-en> ISBN 978-92-64-24856-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. HODÁČ, František. Tomáš Baťa : život a práce hospodářského buditele. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 525 s. Edice Inspirace Baťa. ISBN 978-80-7454-524-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]