Výsledky vyhľadávania

 1. Trendy a technologie 2018. Konference v rámci projektu Strategický rozvoj VŠPJ. Trendy a technologie 2018 : sborník příspěvků z 3. konference v rámci projektu Strategický rozvoj VŠPJ, 14. listopadu 2018, (Jihlava, Česko). 1. vydání. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2018. online 125 s. Strategický rozvoj VŠPJ, registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002389. ISBN 978-80-88064-38-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Sustainability - Environment - Safety 2018. Medzinárodná vedecká konferencia. Sustainability - Environment - Safety 2018. Recenzenti: Jana Dadová, Ervin Lumnitzer, Jana Müllerová ... [et al.]. 1. vydanie. Žilina : STRIX ; Bratislava : Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, 2018. online [190 s.]. ESE - ekológia-sociológia-ekonómia, No. 44. ISBN 978-80-89753-24-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. SINHA, Pradip Kumar. Management Control Systems : a Managerial Emphasis. 1st Edition, Reprint. New Delhi : Excel Books, 2017. 506 s. ISBN 978-81-7446-680-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. ROBERTSON, Brian J. Holacracy : the revolutionary management system that abolishes hierarchy. London : Portfolio Penguin, 2016. ix, 223 s. ISBN 978-0-241-20586-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. KRČMA, Miroslav et al. Komentované vydání normy ČSN EN ISO 14001:2016. Praha : Česká společnost pro jakost, 2016. 124 s. ISBN 978-80-02-02643-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. KŘEČEK, Stanislav. Má dáti - dal : účtoval jsem u Baťů. Zlín : Nadace Tomáše Bati : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně : Fosfa, 2015. 359 s. ISBN 978-80-905896-4-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Portugal 2016. Paris : OECD, 2015. 105 s. OECD development co-operation peer reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-co-operation-peer-reviews-portugal-2016_9789264248571-en> ISBN 978-92-64-24856-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. HODÁČ, František. Tomáš Baťa : život a práce hospodářského buditele. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 525 s. Edice Inspirace Baťa. ISBN 978-80-7454-524-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. Môže iniciatíva týkajúca sa centier excelentnosti EÚ účinne prispievať k zmierňovaniu chemických, biologických, rádiologických a jadrových rizík s pôvodom mimo EÚ? : osobitná správa č. 17 : (podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ). Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2014. 31 s. Dostupné na : <http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/sk_SK/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=QJAB14017> ISBN 978-92-9207-060-1. ISSN 1831-0931. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. GUPTA, Sushil - STARR, Martin. Production and operations management systems. Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2014. xxxiv, 485 s. ISBN 978-1-4665-0733-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]