Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 137  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0006210 xpca^"
 1. DANESHJO, Naqibullah et al. Assessment of Environmental Performance and Development Sustainability of Systems Product. - Registrovaný: Scopus. In Ecological Engineering & Environmental Technology : [International Scientific Journal Widely looking up of Ecological and Technological Solutions Related to Environmental Engineering]. - Lublin : Polish Society of Ecological Engineering. ISSN 2719-7050, 2023, vol. 24, no. 3, pp. 192-200. KEGA 030EU- 4/2022, KEGA 019TUKE-4/2022.
  článok

  článok

 2. MAJERNÍK, Milan et al. Standardisation of the Social Responsibility System As a Tool for Business Sustainability. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Quality Innovation Prosperity. - Košice : Technická univerzita v Košiciach. ISSN 1335-1745, 2022, vol. 26, č. 2, pp. 39-54 online. KEGA 030EU-4/2022, KEGA 019TUKE-4/2022, KEGA 048ŽU-4/2022.
  článok

  článok

 3. BLŠTÁKOVÁ, Jana. Systémy riadenia ľudských zdrojov v ére štvrtej priemyselnej revolúcie. In Kde sa nachádza a kam smeruje veda a výskum na Katedre manažmentu FPM EUBA I.. seminár. Kde sa nachádza a kam smeruje veda a výskum na Katedre manažmentu FPM EUBA I. : zborník abstraktov z vedecko-výskumného seminára. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4911-0, s. 7-8 online. VEGA 1/0412/19.
  článok

  článok

 4. DANESHJO, Naqibullah et al. Integrated Management System and Corporate Risk Management. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Tem Journal: Technology, Education, Management, Informatics : Journal of the Association for Information Communication Technologies, Education and Science. - Novi Pazar : UIKTEN. ISSN 2217-8333, 2021, vol. 10, no. 4, pp. 1686‐1693 online. KEGA 032EU-4/2020, KEGA 002TUKE-4/2020.
  článok

  článok

 5. JANKELOVÁ, Nadežda - SKORKOVÁ, Zuzana. Zmeny v uplatňovaní manažérskych funkcií v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy podnikov na slovensku. In Zmeny v uplatňovaní manažérskych funkcií v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy podnikov na Slovensku I. : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. ISBN 978-80-7556-075-9, s. 5-16 CD-ROM. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 6. KARKALÍKOVÁ, Marta - KRNÁČOVÁ, Paulína - HLAVATÝ, Ivan. Efficiency Resulting from Implementation of Management Systems in Organizations. In Towaroznawcze Problemy Jakości. - Radom : University of Technology and Humanities in Radom. ISSN 1733-747X, 2020, vol. 63, no. 2, pp. 9-18. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 7. KARKALÍKOVÁ, Marta - LACKOVÁ, Alica. Improving Product Quality Through Integration of Management Systems. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 189-197 CD-ROM. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 8. KARKALÍKOVÁ, Marta - LACKOVÁ, Alica - KRNÁČOVÁ, Paulína. Implementation of Management Systems as an Important Environmental Factor within the European Market. - Registrovaný: Web of Science. In The Poprad Economic and Management Forum 2019 : Conference Proceedings from International Scientific Conference. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2019. ISBN 978-80-561-0671-6, s. 42-50. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 9. KARKALÍKOVÁ, Marta - LACKOVÁ, Alica - HLAVATÝ, Ivan. Implementácia systémov manažérstva ako súčasť rozvoja organizácie. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-3081, 2019, roč. 12, č. 1, s. 48-57 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 10. KARKALÍKOVÁ, Marta - LACKOVÁ, Alica. Environmental Management Systems and its Benefits for Organization. In Commodity Science - Traditions and Actuality. International Scientific Conference. Commodity Science - Traditions and Actuality : Proceedings of Thirteen Scientific Conference with International Participation, Varna, (Bulgaria), October 18th - 19th, 2018. - Varna : Nauka i ikonomika, 2018. ISBN 978-954-21-0977-8, s. 188-195. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.