Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 37  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0006214 xcla^"
 1. ŽÁČKOVÁ, Lucie - LOUČKA, Martin. Systémové hodnocení kvality péče a služeb: inspirace z oblasti paliativní péče. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2022. ISSN 1802-5854, 2022, roč. 16, č. 5, s. 2-9.
  článok

  článok

 2. SAMIA, Naasar - TÓTH, Zsuzsanna Naárné - VASA, László. The Role of Food Aid and Livelihood Interventions in Mediating the Relationship between Household’s Resilience and Economic Empowerment. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2021. ISSN 1728-6239, 2021, vol. 194, no. 11-12, s. 151-163.
  článok

  článok

 3. NOVOTNÝ, Lukáš - MAŠKARINEC, Pavel. Evropská občanská iniciativa jako nástroj rozvoje občansko - politické participace pohledem konceptu struktury politických příležitostí. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2017. ISSN 0049-1225, 2017, roč. 49, č. 1, s. 81-108.
  článok

  článok

 4. FETAHU, Besnik. Challenges with poverty and unemployment: comparison of Austria with Western Balkan countries. In ERIS Journal: English edition of the Sociální práce/Sociálna práca/Czech and Slovak social work : reviewed scientific journal for fields of social work. - Brno : Association of Educators in Social Work ; Ostrava : European Research Institute for Social Work, 2016. ISSN 1213-6204, Winter 2016, vol. 16, no. 1, p. 35-45.
  článok

  článok

 5. KAČÍRKOVÁ, Eliška. The Schizophrenia of the socio-economic model of China. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2016. ISSN 1335-2741, 2016, roč. 19, č. 4, s. 156-172.
  článok

  článok

 6. JIRÁNKOVÁ, Martina - KAČÍRKOVÁ, Eliška. Sociální systém Číny. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2014. ISSN 1801-7118, 2014, roč. 10, č. 2, s. 96-103.
  článok

  článok

 7. BURGAN, Robert. Problémy svetovej ekonomiky z globálno - evolučného hľadiska. In Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí : globálny svet - spolupráca alebo konfrontácia? - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2014. ISBN 978-80-7144-220-2, s. 98-108.
  článok

  článok

 8. KALINA, Peter. Systémové chyby pri znižovaní nezamestnanosti. In Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí : globálny svet - spolupráca alebo konfrontácia? - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2014. ISBN 978-80-7144-220-2, s. 265-269.
  článok

  článok

 9. DUDOVÁ, Iveta. Rodová rovnosť ako dimenzia udržateľného rozvoja. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november 2011. - Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. ISBN 978-80-970802-1-1, s. 120-128.
  článok

  článok

 10. BURÁK, Emil. Manželstvo a biznis optika. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : MF MEDIA, 2010. ISSN 1336-393X, 2010, roč. 10, č. 5, s. 52-55.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.