Výsledky vyhľadávania

 1. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2018 : vysoké školy. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2019. 337 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 2. Vzdělávání dospělých 2018. Mezinárodní vědecká konference. Vzdělávání dospělých 2018: transformace v éře digitalizace a umělé inteligence. Reviewers: Željko Dugac, Jan Průcha ... [et al.]. 1. vydání. Praha : Česká andragogická společnost, 2019. online 524 s. ISBN 978-80-906894-4-2. ISSN 2571-3841.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Higher Education in Mexico : Labour Market Relevance and Outcomes. Paris : OECD, 2019. 222 s. Higher Education. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/higher-education-in-mexico_9789264309432-en> ISBN 978-92-64-30940-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Performance-Based Budgeting in the Public Sector. 1st Edition. Cham : Palgrave Macmillan/Springer Nature AG, 2019. online 274 s. Governance and Public Management. ISBN 978-3-030-02076-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Štatistická ročenka školstva 2018. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2018: súhrnné tabuľky. 1. vydanie. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2019. S.[29+173+96+93+96+71+337]. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). Editoři: Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. 1. elektronické vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2019. online 795 s. ISBN 978-80-210-9268-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Integrating Asylum Seekers and Refugees into Higher Education in Europe : National Policies and Measurement. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. 32 s. Eurydice Report. ISBN 978-92-9492-913-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Rektorát a celouniverzitné ústavy a pracoviská Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2019/2020. Zostavili: Jana Čajkovičová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 51 s. ISBN 978-80-225-4637-9.
  kniha

  kniha

 9. Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in the Netherlands. Paris : OECD/European Union, 2018. 157 s. OECD Skills Studies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/supporting-entrepreneurship-and-innovation-in-higher-education-in-the-netherlands_9789264292048-en> ISBN 978-92-64-29203-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Rektorát a celouniverzitné ústavy a pracoviská Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2018/2019. Zostavili: Jana Čajkovičová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 45 s. ISBN 978-80-225-4525-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]