Výsledky vyhľadávania

 1. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2019 : vysoké školy. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2020. 335 s. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 2. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2019 : súhrnné tabuľky. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2020. 29 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Štatistická ročenka školstva 2018. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2018: súhrnné tabuľky. 1. vydanie. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2019. S.[29+173+96+93+96+71+337]. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019). Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019 (MUNI ECON 2019) : sborník příspěvků z XXII. mezinárodního kolokvia, 12.–14. června 2019, (Velké Bílovice , Česko). Editoři: Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. 1. elektronické vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2019. online 795 s. ISBN 978-80-210-9268-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Integrating Asylum Seekers and Refugees into Higher Education in Europe : National Policies and Measurement. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. 32 s. Eurydice Report. ISBN 978-92-9492-913-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Pedagogicko-psychologické vzdelávanie na vysokej škole v retrospektíve a jeho perspektívy : 55 rokov pedagogicko-psychologického vzdelávania na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre : recenzovaný zborník vedeckých prác. Recenzenti: Peter Porubčan, Pavol Barát. 1. vydanie. Nadlac : Ivan Krasko, 2019. [155 s.]. ISBN 978-973-107-149-7.
 7. Prehľad vysokých škôl v akademickom roku 2019/2020. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2019. 186 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Quality and Leading Innovation. International Scientific Conference. Quality and Leading Innovation V. : Proceedings from the International Scientific Conference, 23rd-25th October, (Košice, Slovakia), (Uzhgorod, Ukraine). Editors: Miriam Mitrová, Matej Hudák... [et al.]. 1st Edition. Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with Seat in Košice, 2019. CD-ROM 224 s. ISBN 978-80-225-4672-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Higher Education in Mexico : Labour Market Relevance and Outcomes. Paris : OECD, 2019. 222 s. Higher Education. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/higher-education-in-mexico_9789264309432-en> ISBN 978-92-64-30940-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Benchmarking Higher Education System Performance. Paris : OECD, 2019. 222 s. Higher Education. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/benchmarking-higher-education-system-performance_be5514d7-en> ISBN 978-92-64-75580-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]