Výsledky vyhľadávania

 1. Global focus : the EFMD business magazine. Brussels : EFMD. 4x ročne. ISSN 1784-2344. Dostupné na : http://www.efmd.org
  časopis

  časopis

 2. ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR. 4x ročne. ISSN 1335-5864. Dostupné na : https://www.cvtisr.sk/casopisy/academia.html?page_id=9296
  časopis

  časopis

 3. Náš čas : časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 10x ročne. ISSN 1338-3272. Dostupné na : https://www.ukf.sk/verejnost/univerzitne-media/nas-cas
  časopis

  časopis

 4. Acta oeconomica Pragensia : Journal of Central and Eastern European Economic and Management Issues. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Praha : Vysoká škola ekonomická. 4x ročne. ISSN 0572-3043. Dostupné na : https://www.vse.cz/aop/archiv.php
  časopis

  časopis

 5. Mathematical economics. Wroclaw : Department of Mathematics of Wroclaw University of Economics. 1x ročne. ISSN 1733-9707. Dostupné na : http://journal.ue.wroc.pl/index.php
  časopis

  časopis

 6. Didactics of mathematics. Wroclaw : Department of Mathematics of Wroclaw University of Economics. 1x ročne. ISSN 1733-7941. Dostupné na : http://journal.ue.wroc.pl/index.php
  časopis

  časopis

 7. 7.Aula

  Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Centrum pro studium vysokého školství. 2x ročne. Dostupné na : <https://www.csvs.cz/aula/> ISSN 2533-4433.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 8. 8.Aula

  Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR. 2x ročne. ISSN 1210-6658. Dostupné na : http://www.csvs.cz/aula/
  časopis

  časopis

 9. Naša univerzita : spravodaj Univerzity Komenského. Bratislava : Univerzita Komenského. 10x ročne
  časopis

  časopis

 10. Higher education management and policy : journal of the programme on Institutional Management in Higher Education. Paris : OECD. 3x ročne. ISSN 1682-3451
  časopis

  časopis