Výsledky vyhľadávania

 1. 2014 ,no. 1-3 + 1 príl.. Global focus : the EFMD business magazine. Brussels : EFMD, 2014. 4x ročne [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 2. 2014 ,no. 10. Mathematical economics. Wroclaw : Department of Mathematics of Wroclaw University of Economics, 2014. 1x ročne. ISSN 1733-9707 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 3. 2014 ,č. 1-4. ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2014. 4x ročne. ISSN 1335-5864 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 4. 2014 ,č. 1-6. Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2014. 6x ročne. ISSN 0572-3043 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 5. 2014 ,No. 11. Didactics of mathematics. Wroclaw : Department of Mathematics of Wroclaw University of Economics, 2014. 1x ročne. ISSN 1733-7941 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 6. 6.Aula

  2014 ,č. 1-2. Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2014. 2x ročne. ISSN 1210-6658 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 7. 2013 ,č. 1-4. ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2013. 4x ročne. ISSN 1335-5864 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 8. 2013 ,č. 1-6. Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2013. 6x ročne. ISSN 0572-3043 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 9. 9.Aula

  2013 ,č. 1-2. Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2013. 2x ročne. ISSN 1210-6658 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 10. 2013 ,No. 10. Didactics of mathematics. Wroclaw : Department of Mathematics of Wroclaw University of Economics, 2013. 1x ročne. ISSN 1733-7941 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis