Výsledky vyhľadávania

  1. DidInfo 2016. Národná konferencia. DidInfo 2016 : recenzovaný zborník : 22. ročník národnej konferencie : 31. marec 2016, Banská Bystrica, Slovensko [elektronický zdroj]. Editori: Ivan Brodenec, Dana Horváthová, Jana Jacková, Ľudovít Trajteľ. 1. vyd. Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, 2016. CD-ROM [138 s.]. ISBN 978-80-557-1082-2.
    elektronická kniha

    elektronická kniha

  2. DidInfo 2007. Medzinárodná konferencia. DidInfo 2007 : 13. ročník medzinárodnej konferencie, 29.-30. marca 2007 Banská Bystrica : zborník [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, 2007. CD-ROM. ISBN 978-80-8083-367-1.
    elektronická kniha

    elektronická kniha