Výsledky vyhľadávania

  1. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2020 : súhrnné tabuľky. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2021. 29 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2019 : súhrnné tabuľky. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2020. 29 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. JANKOVÁ, Mária. Prevencia a riešenie šikanovania a kyberšikanovania v základných a stredných školách z pohľadu koordinátorov prevencie. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2020. 38 s. ISBN 978-80-89965-41-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  4. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2020 : materské školy : základné školy. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2020. 177 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. JANKOVÁ, Mária. Význam internetu a sociálnych sietí v živote žiakov základných a stredných škôl. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2020. 77 s. ISBN 978-80-89965-35-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  6. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2020 : špeciálne školy : špeciálne triedy : individuálna integrácia. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2020. 74 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. PÉTIOVÁ, Marianna. Analýza údajov z výskumov zameraných na zistenie skúseností, postojov a názorov žiakov základných a stredných škôl na extrémizmus a rasizmus. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2020. 77 s. ISBN 978-80-89965-46-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  8. BIELIKOVÁ, Marcela. Ľudské práva a práva dieťaťa v kontexte názorov žiakov základných a stredných škôl. 1. vydanie. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2019. 59 s. ISBN 978-80-89965-14-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  9. PÉTIOVÁ, Marianna. Vnímanie extrémizmu a terorizmu z pohľadu žiakov základných a stredných škôl. 1. vydanie. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2019. 71 s. ISBN 978-80-89965-15-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  10. Štatistická ročenka školstva 2018. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2018: súhrnné tabuľky. 1. vydanie. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2019. S.[29+173+96+93+96+71+337]. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]