Výsledky vyhľadávania

 1. BAUMÖHL, Eduard - LYÓCSA, Štefan. Directional Predictability from Stock Market Sector Indices to Gold: A Cross-Quantilogram Analysis. In Finance Research Letters. - New York : Elsevier. ISSN 1544-6123, 2017, vol. 23, pp. 152-164 online. APVV-14-0357, VEGA 1/0406/17.
  článok

  článok

 2. ŠKRINIAR, Pavel - KMEŤKO, Miroslav. Ako sa orientovať pri nákupe zlata cez internet? In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4335-4, s. 4-9 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. GARDOŇOVÁ, Kristína. Implications of world war i for the history of international economy in the 20th century. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : conference proceedings : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4200-5, s. 204-211 CD-ROM. VEGA 2/0009/12.
  článok

  článok

 4. LÁBAJ, Martin. Veľká hospodárska depresia – komparatívny prístup. In Formovanie hospodárskej politiky pre dlhodobý ekonomický rast : rast a stabilita : vedecký monografický zborník : vedecké state k výskumnému projektu VEGA 1/0421/11. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3335-5, s. [1-5].
  článok

  článok

 5. ÁRENDÁŠ, Peter. Úloha zlata v súčasnej ekonomike. In Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2011 Bratislava. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. ISBN 978-80-225-3286-0, s. [10-17]. VEGA 306.
  článok

  článok

 6. PAVELKA, Ľuboš. Determinanty rastu cien zlata na svetových trhoch. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2008. ISSN 1337-7493, 2008, roč. 1, č. 1, s. 85-97. VEGA 1/4562/07.
  článok

  článok

 7. SOBEK, Otto. Mena a menové sústavy. In Finančný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 1996. ISSN 1335-3861, 1996, č. 11, s. 134-137.
  článok

  článok