Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 421  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0006284 xpca^"
 1. TEREK, Milan - MUCHOVÁ, Eva - LEŠKO, Peter. How to Analyze the Association between Two Categorical Variables Based on Census Data with a High Level of Nonresponse. In Scientific Annals of Economics and Business. - Iasi : University of Iasi. ISSN 2501-3165, 2023, vol. 70, no. 1, pp. 71-81. APVV-20-0338.
  článok

  článok

 2. HORBULÁK, Zsolt - DEMETER, Gábor. A szlovákiai magyar közösség létszáma és területi mintázata a 2021. évi népszámlálás alapján. In Regional Statistics : Journal of the Hungarian Central Statistical Office. - Budapest : Hungarian Central Statistical Office. ISSN 2064-8243, 2023, vol. 63, no. 2, pp. 207-233.
  článok

  článok

 3. CHOCHOLATÁ, Michaela. Priestorová analýza vybraných ukazovateľov sčítania domov a bytov 2021 v Slovenskej republike. In „AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“. Medzinárodná vedecká konferencia. „AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“ : zborník z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie, 24. – 25. november 2022, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-974180-9-0, s. 239-245. VEGA 1/0193/20.
  článok

  článok

 4. KNÍŽAT, Peter. Funkcionálna analýza rozptylu: prípadová štúdia z potravinárskeho priemyslu. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu 2022. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář, 30. listopad - 2. prosinec 2022, Praha. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5006-2, s. 71-77.
  článok

  článok

 5. KOMARA, Silvia - ŠOLTÉS, Erik. Analýza disparít salda zamestnanosti v aktívnych podnikoch v členení podľa SK NACE A NUTS3 v rokoch 2008 až 2018. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2022. ISSN 1339-6854, 2022, roč. 32, č. 4, s. 15-31. VEGA 1/0561/21.
  článok

  článok

 6. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana - MADARAS, Tomáš - DARREN, Narayan A. Characterizing Edge Betweenness-Uniform Graphs. - Registrovaný: Scopus. In Theory and Applications of Graphs. - Georgia : Digital Commons. ISSN 2470-9859, 2022, vol. 9, no. 1, pp. 1-11 online. ITMS: 313011D232.
  článok

  článok

 7. ČVIRIK, Marián - ÖLVECZKÁ, Diana. Úvod do kvantitatívnych metód: generický prehľad. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2022. ISSN 2453-9988, 2022, roč. 14, č. 1, s. 7-15 online. I-22-104-00.
  článok

  článok

 8. ZAGORŠEKOVÁ, Natália. Štátne prevraty v Afrike. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 3. a 4. júna 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4958-5. ISSN 2585-9404, s. 360-366 online.
  článok

  článok

 9. KOTLEBOVÁ, Eva - KOMARA, Silvia. Vybrané kapitoly zo štatistiky. Recenzovali: Tatiana Šoltésová, Lucia Švábová. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2022. [151 s.] [6,9 AH]. ISBN 978-80-974180-4-5.
 10. JANKELOVÁ, Nadežda - JONIAKOVÁ, Zuzana - ROMANOVÁ, Anita. The Need for Management Education of Healthcare Management Employees. - Registrovaný: Scopus. In The International Journal of Health Planning and Management. - Hoboken : John Wiley & Sons. ISSN 1099-1751, 2022, vol. 37, no. 1, pp. 301-317 online. VEGA 1/0388/20, VEGA 1/0412/19, VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.