Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 442  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0006284 xpca^"
 1. KNÍŽAT, Peter et al. Multilateral Indices in Official Price Statistics and a New Additive Splicing Method. - Registrovaný: Scopus. In Quality & Quantity : International Journal of Methodology. - Cham : Springer Nature. ISSN 0033-5177, 2024, vol. early access, pp.[1-16].
  článok

  článok

 2. STEINHAUSER, Dušan. Vývoj emisií skleníkových plynov v krajinách EÚ a vo vybraných tretích krajinách s ťažiskom na emisie v poľnohospodárstve. In Významné aspekty udržateľného rozvoja II. : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5091-8, s. 131-140. VEGA 1/0398/22.
  článok

  článok

 3. VAVLIČ, Lukáš - KOVÁČ, Ondrej. Vývoj minimálnej mzdy vo vybraných krajinách Európskej únie v rokoch 2018-2022. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXIII. (2023). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXIII. (2023) : Reviewed Proceeding of Contributions from an 23. International Scientific Conference. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5132-8, s. 42-50.
  článok

  článok

 4. KABÁT, Ladislav - PITOŇÁKOVÁ, Renáta. How Far Can We Trust and How to Interpret the RCA Indicators? Empirical Study. In Medzinárodné vzťahy 2023: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 24. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. - 24. novembra 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5128-1. ISSN 2585-9412, s. 235-242.
  článok

  článok

 5. ŠTETKA, Peter - GRISÁKOVÁ, Nora. Comparative Analysis of Initial and Iteratively Optimized Models in Circular Economy: Revealing the Extent of Variable Adjustments for Statistical Significance at the Enterprise Level. In Circular Economy in the Context of Social Requirements and Market Constraints I. : Proceedings of Scientific Papers. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2023. ISBN 978-80-7556-139-8, pp. 121-133. VEGA 1/0462/23.
  článok

  článok

 6. HALENÁROVÁ, Mária - GÁLL, Jozef. Uvoľnenie potenciálu produktivity: Skúmanie prepojenia medzi produktivitou zamestnancov a zamestnanosťou v kúpeľnom cestovnom ruchu Slovenskej republiky. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2023. ISSN 2453-9988, 2023, roč. 15, č. 2, s. 35-43. VEGA 1/0271/23.
  článok

  článok

 7. SLÁVIK, Štefan et al. Determinants of the Growth of Small and Medium Enterprises. In Entrepreneurship and Sustainability Issues : Peer-reviewed Scientific Journal. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. ISSN 2345-0282, 2023, vol. 11, no. 2, pp. 480-497. VEGA 1/0006/22.
  článok

  článok

 8. DAŇO, Ferdinand - HANULÁKOVÁ, Eva - KUKURA, Marek. Consumer Neuroscience and Neuromarketing as Platform for Biometric Statistics. In Consumer Neuroscience - Innovative Approach to Optimizing Sustainable Business and Marketing Performance Based on Modern Intelligent Systems : Proceedings of the Scientific Project VEGA 1/0354/22. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5096-3, pp. 27-41. VEGA 1/0354/22.
  článok

  článok

 9. PÁLEŠ, Michal - KOMARA, Silvia. Modelovanie rozdelení využitím knižnice fitur v jazyku R. 1. vydanie. Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2023. 5 s. VEGA 1/0431/22, VEGA 1/0561/21.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. BELANOVÁ, Katarína. Macro and Micro Perspectives of Innovation Performance of the Slovak Republic. In International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management. XX. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management - Ohrid / Republic of North Macedonia : Proceedings. - Plovdiv ; Prilep ; Mitrovica : University of Agribusiness and Rural Development : University "St. Kliment Ohridski", Faculty of Economics : University "Isa Boletini"- Mitrovica, Faculty of Economics, 2023. ISBN 978-9989-695-77-3, pp. 149-155. KEGA 023-4/2023.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.