Výsledky vyhľadávania

 1. 2015 ,č. 1-2. Geografické informácie : časopis Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre [elektronický zdroj]. Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2015. 2x ročne. ISSN 1337-9453. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 2. 2015 ,Nr. 13 (19). Ślaski przeglad statystyczny. Wroclaw : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015. 1x ročne. ISSN 1644-6739 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 3. 2015 ,no. 1-4. Statistika : Statistics and Economy Journal. Praha : Český statistický úřad, 2015. 4x ročne. ISSN 0322-788X [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 4. 2015 ,č. 1-4. Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2015. 4x ročne. ISSN 1210-1095 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 5. 2014 ,no. 1-4. Statistika : statistics and economy journal. Praha : Český statistický úřad, 2014. 4x ročne. ISSN 0322-788X [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 6. 2014 ,Nr. 12 (18). Ślaski przeglad statystyczny. Wroclaw : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014. 1x ročne. ISSN 1644-6739 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 7. 2014 ,č. 1-4. Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2014. 4x ročne. ISSN 1210-1095 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 8. 2014 ,no. 4-5. International trade by commodity statistics : 2009-2013. Paris : OECD, 2014. 5x ročne. ISSN 1028-8376 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 9. 2014 ,no. 1-3. International trade by commodity statistics : 2009-2013. Paris : OECD, 2014. 5x ročne. ISSN 1028-8376 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 10. 2013 ,Nr. 11 (17). Ślaski przeglad statystyczny. Wroclaw : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013. 1x ročne. ISSN 1644-6739 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis