Výsledky vyhľadávania

 1. ZAUJEC, Kvetoslav. Pôda v ekologickom poľnohospodárstve na Slovensku v číslach. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2016. ISSN 0044-4863, 2016, roč. 50, č. 2, s. 123-125.
  článok

  článok

 2. KADLEČÍK, Ľubomír. Aktuálne trendy mzdového vývoja v Slovenskej republike. In ProIN : produktivita a inovácie. - Žilina : CEIT, 2014. ISSN 1339-2271, 2014, roč. 15, č. 6, s. 37-39.
  článok

  článok

 3. BÍLKOVÁ, Diana. Modelování mzdových rozdělení posledních let v České republice s využitím L-momentů a predikce mzdových rozdělení podle odvětví. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2013. ISSN 1212-3609, 2013, roč. 16, č. 4, s. 42-54.
  článok

  článok

 4. LUHA, Ján. Základné oblasti a úlohy medicínskej štatistiky. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 1, s. 2-15. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0112113/fss0110.pdf>
  článok

  článok

 5. POMĚNKOVÁ, Jitka - MARŠÁLEK, Roman. Spektrální analýza cyklické struktury průmyslové výroby ČR. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 2, s. 123-128. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0114331/fss0210.pdf>
  článok

  článok

 6. BAUEROVÁ, Mária et al. Kvantifikácia biodiverzity. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 2, s. 21-25. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0114331/fss0210.pdf>
  článok

  článok

 7. JURIOVÁ, Jana. Prognózovanie vývoja nových objednávok v priemyselnej výrobe SR. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 2, s. 63-68. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0114331/fss0210.pdf>
  článok

  článok

 8. BRINDZA, Ján et al. Porovnávanie mier biodiverzity s využitím štatistických metód. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 2, s. 26-30. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0114331/fss0210.pdf>
  článok

  článok

 9. BROĎÁNI, Jaroslav. Prognózovania v športe. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 2, s. 31-36. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0114331/fss0210.pdf>
  článok

  článok

 10. MARTINÁKOVÁ, Radka. Analýza vzájemného vztahu mezi výdaji na konečnou spotřebu a spotřebou domácností v ČR. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 2, s. 105-110. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0114331/fss0210.pdf>
  článok

  článok