Výsledky vyhľadávania

  1. LAWSON, Stephanie. International Relations : Short Introduction. 3rd Edition. Cambridge : Polity, 2018. 216 s. ISBN 978-1-5095-0856-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  2. RIEVAJOVÁ, Eva et al. Sociálne zabezpečenie. Recenzenti: Anna Schultzová, Jozef Hudák. 2. prepracované vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 313 s. [20,97 AH]. ISBN 978-80-225-4396-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

  3. Land-use planning systems in the OECD : country fact sheets. Paris : OECD, 2017. 226 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/land-use-planning-systems-in-the-oecd_9789264268579-en> ISBN 978-92-64-26856-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  4. National accounts of OECD countries : detailed tables 2008-2015. Volume 2016/2. Paris : OECD, 2017. 331 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-accounts-of-oecd-countries-volume-2016-issue-2_na_ma_dt-v2016-2-en> ISBN 978-92-64-26839-5. ISSN 2221-4321. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  5. Interrelations between Public Policies, Migration and Development in the Philippines. Paris : OECD/Scalabrini Migration Center, 2017. 179 s. OECD Development Pathways. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/interrelations-between-public-policies-migration-and-development-in-the-philippines_9789264272286-en> ISBN 978-92-64-27227-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  6. National Urban Policy in OECD Countries. Paris : OECD, 2017. 135 s. ISBN 978-92-64-27188-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  7. BURÁK, Emil - RYBANSKÁ, Blanka. Daňové podvody v praxi : I. diel. [S.l.] : [s.n.], [2017]. 245 s. ISBN 978-80-973000-9-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  8. JUREČKA, Václav. Makroekonomie. Recenzenti: Milan Žák, Stanislav Šaroch. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Praha : GRADA, 2017. 368 s. Expert. ISBN 978-80-271-0251-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  9. SARRAZIN, Thilo. Přání otcem myšlenky : Evropa, měna, vzdělanost, přistěhovalectví - proč politika tak často selhává. 1. vydání. Praha : Academia, 2017. 503 s. XXI. století, Sv. 45. ISBN 978-80-200-2749-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  10. ŠIKULA, Milan. Minimalizácia alebo modernizácia štátu : historická retrospektíva a aktuálne výzvy ľudskej civilizácie. Recenzovali: Vladimír Gonda, Peter Staněk. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 151 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-694-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]