Výsledky vyhľadávania

  1. Aktuálne otázky sociálneho rozvoja a prístupy k ich riešeniu : recenzovaný nekonferenčný zborník [elektronický zdroj]. Recenzenti Marta Martincová, Ján Frišták. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. CD-ROM [154 s.]. VEGA 1/0112/13, VEGA 1/0103/12, VEGA 1/086/12, VEGA 1/0330/11, ITMS kód 26240120032. ISBN 978-80-225-3676-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
    elektronická kniha

    elektronická kniha

  2. Podnikateľské modely sociálnej ekonomiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Podnikateľské modely sociálnej ekonomiky : medzinárodná vedecká konferencia : zborník príspevkov, 29.-30.5.2008 Banská Bystrica [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2008. CD-ROM. ISBN 978-80-8083-663-4.
    elektronická kniha

    elektronická kniha