Výsledky vyhľadávania

 1. REHÁK, Štefan - ALEXY, Martin - KÁČER, Marek. Determinants of choice of the place of university study in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Geografie. - Praha : Česká geografická společnost. ISSN 1212-0014, 2018, roč. 123, č. 2, s. 201-224 online.
  článok

  článok

 2. BOBENIČ, Tibor - HUDÁK, Matej. Market Structure of Global Steel Industry. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2018. ISSN 2585-8785, 2018, vol. 11, no. 1, pp. 17-24 online.
  článok

  článok

 3. ŠOLTÉS, Erik - ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana. Comparison of Income Poverty and Social Exclusion in the EU in 2008 and 2016. In The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. International Conference. The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings : May 8-11, 2018, Zakopane, Poland. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. ISBN 978-83-65907-20-2, p. 473-482. VEGA 1/0548/16.
  článok

  článok

 4. POLÁČKOVÁ, Hana. The Impact of globalization on the agricultural sector and food security. In Proceedings of the 34th International academic conference. International academic conference. Proceedings of the 34th International academic conference : Florence, Italy, 13-16 September 2017. - Prague : International institut of social and economic sciences, 2017. ISBN 978-80-87927-43-4. ISSN 2336-5617, p. 210 online.
  článok

  článok

 5. POLÁČKOVÁ, Hana. The Effects of globalisation on the economic development of Slovakia from the 20's of the 20th century to the present and its manifestations in the structure of employment. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, part 4, s. 2026-2033 online. VEGA 1/0367/17.
  článok

  článok

 6. DRUTAROVSKÁ, Jana. Komparácia ekonomík Rumunska a Bulharska. - Registrovaný: Web of Science. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2015 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4099-5, s. 97-105 CD-ROM. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0207140/Virt_2015.pdf>
  článok

  článok

 7. HUDCOVSKÝ, Martin - FIFEKOVÁ, Elena. Employment development in Slovakia: why economy structure metters. In International research conference on business, economics and social sciences, IRC-2015. 16th International research conference on business, economics and social sciences, IRC-2015 : Singapore, October 25-26, 2015. - Singapore : [s.n.], 2015. ISBN 978-969-7544-00-4, s. 34.
  článok

  článok

 8. CHOLUJ, Vladimír. Systémová povaha hospodárstva a jej poznávanie. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 0323-262X, 2015, roč. 44, č. 3, s. 350-370. VEGA 1/0906/12.
  článok

  článok

 9. DUJAVA, Daniel - BEDNAROVSKÁ, Mária - LÁBAJ, Martin. Diverzifikácia verzus špecializácia: empirická analýza. In Slovenská akadémia vied - Ekonomický ústav. (Bratislava, Slovensko). Pohľady na štruktúrne problémy slovenskej ekonomiky II. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2014. ISBN 978-80-7144-236-3, s. 91-109 [0,90 AH].
  článok

  článok

 10. LÁBAJ, Martin. Štrukturálne aspekty ekonomického rozvoja : slovenská ekonomika v globálnych súvislostiach. Recenzenti Milan Šikula, Menbere Workie Tiruneh. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 167 s. [10,5 AH]. APVV-0750-11, VEGA 1/0313/14. ISBN 978-80-225-3889-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]