Výsledky vyhľadávania

 1. MELUŠOVÁ, Elena. Úskalia francúzsko-slovenského prekladu – teória a pedagogická prax. In Aktuálne problémy výučby jazykov a prekladu. zbierka vedeckých a metodických článkov. Aktuálne problémy výučby jazykov a prekladu : zbierka vedeckých a metodických článkov. - Bratislava : Eurasian academy, 2016. ISBN 978-80-971536-5-6, s. 118-132.
  článok

  článok

 2. ADAMCOVÁ, Silvia. Political language in international relations. - Registrovaný: Web of Science. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.6.2016, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4292-0, s. 161-166. VEGA 1/0347/15.
  článok

  článok

 3. AHLREP, Christian. Das Konzept "Sprachreflexion" und "Sprachkritik" als Teil des DaF-Unterrichts. - Registrovaný: Web of Science. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.6.2016, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4292-0, s. 216-226.
  článok

  článok

 4. BREVENÍKOVÁ, Daniela. Semantic analysis and pragmatic aspects of US presidential campaign speechs: Donald Trump´s speech on foreign policy. - Registrovaný: Web of Science. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.6.2016, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4292-0, s. 285-292. VEGA 1/0347/15.
  článok

  článok

 5. ADAMCOVÁ, Lívia. Rhetorik für den Beruf. In Der Sprachdienst : Gesellschaft für deutsche Sprache [GfdS]. - Wiesbaden : Drucktechnik & Verlag, 2016. ISSN 0038-8459, 2016, jg. 60, nr. 2, s. 91-93.
  článok

  článok

 6. HRDLIČKOVÁ, Zuzana. Ideational idioms in Business English communication. Odborne posúdili: Helena Šajgalíková, Magdaléna Bilá. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 165 s. [9,48 AH]. ISBN 978-80-225-4323-1. [Počet ex. : 13, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 7. SPIŠIAKOVÁ, Mária. Priamy a nepriamy predmet v slovenčine a španielčine. In Eslavística Complutense : Estudios de Eslavística, así como de relaciones lingüísticas, literarias y culturales hispano-eslavas. - Madrid : Universidad Complutense de Madrid, 2015. ISSN 1988-2912, 2015, vol. 15, s. 33-46 online.
  článok

  článok

 8. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Lexiko-gramatické a štylistické osobitosti odborného textu z oblasti medzinárodných vzťahov (na príklade anglického a ruského jazyka). In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času 5. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 6. novembra 2014 [v Bratislave]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4132-9, s. 81-85 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. POVCHANIČ, Štefan. Stylistique pratique : (stylistique en communication). Recenzenti: Ladislav Lapšanský, Miroslav Lenghardt. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 87 s. [3,85 AH]. ISBN 978-80-225-3869-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]
 10. STRADIOTOVÁ, Eva. Analýza chýb v diskurze. In Jazyk a spoločnosť : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2014. ISBN 978-80-969043-6-5, s. 98-105 [CD-ROM].
  článok

  článok