Výsledky vyhľadávania

 1. BLAŽO, Ondrej et al. Komplexná analýza využitia vodnej dopravy pre iné odvetvia hospodárstva. Recenzenti: Viera Bartošová, Jarmila Sosedová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. CD-ROM 190 s. [13 AH]. 681/D330/2019. ISBN 978-80-225-4746-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. MONOŠI, Mikuláš et al. Hasičská technika 1. Recenzenti: Milan Žmindák, Juraj Jablonický. 2. doplnené vydanie. Košice : VIENALA, 2020. 518 s. [40,43 AH]. ISBN 978-80-8126-185-5.
 3. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Využitie techník a metód v kontrolovaní. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 380-388 online. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok

 4. DANESHJO, Naqibullah et al. Non-Collision Trajectories of Service Industrial Robots. In Advances in Engineering Software : Including Computing Systems in Engineering. - Oxford : Elsevier Science. ISSN 0965-9978, 2018, vol. 124, pp. 90-96. VEGA 1/0376/17, KEGA 026EU-4/2018.
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 5. MARKOVIČ, Peter - MAJDÚCHOVÁ, Helena - RYBÁROVÁ, Daniela. Stress Techniques – Innovation of Risk Management Methods. Reviewers: Štefan Majtán, Lilia Dvořáková, Anna Križanová. 1st Edition. Praha : Wolters Kluwer, 2018. CD-ROM 168 s. [9,18 AH]. VEGA 1/0066/17, VEGA 1/0857/16. ISBN 978-80-7598-251-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. ŠTEFČÍK, Jozef. Einblicke in das Gerichtsdolmetschen in der Slowakei und seine methodisch-didaktischen Ansätze. Rezensenten: Annette Djurovic, Vlasta Kučiš. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. 144 s. [7 AH]. Schriftenreihe: Translatologie, Band 18. ISBN 978-3-339-10066-5.
 7. JURČÍK, Michal. Valuation of fixed income financial instruments on inactive markets – an example of Slovak government bonds. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2016 : open science & open innovation: opportunities for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2016 : conference proceedings : open science & open innovation: opportunities for economics, business, management and related disciplines : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 10 - 12 april 2016. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4261-6, pp. 122-130 online.
  článok

  článok

 8. BRAGA, Denys - VOVK, Marta. European Union technology platforms for innovation development. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 100-106 online.
  článok

  článok

 9. BRINDZOVÁ, Zuzana. Viac ako 600 obcí dostane protipovodňovú techniku. In Dotácie. Verejné obstarávanie : online knižnica. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1339-9721, 25.5.2015, [s. 1], [1,70 NS], online.
  článok

  článok

 10. DANESHJO, Naqibullah. Methodical approach for the evaluation of the wear behavior of spherical joints. In Annals of Faculty Engineering Hunedoara. - Hunedoara : Faculty of Engineering Hunedoara, 2014. ISSN 1584-2673, 2015, vol. 13, no. 2, pp. 97-101 online.
  článok

  článok