Výsledky vyhľadávania

 1. 1.Gewinn

  Gewinn : Das Wirtschaftsmagazin für Ihren Persönlichen Vorteil. Wien : Wailand, Georg. 11x ročne. ISSN 1605-1327. Dostupné na : www.gewinn.com
  časopis

  časopis

 2. Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : SON MEDIA. 8x ročne. ISSN 1336-9857. Dostupné na : www.priemysel.info
  časopis

  časopis

 3. Communications : Scientific Letters of the University of Zilina. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus. Žilina : EDIS, University Publishing House, University of Žilina. 4x ročne. ISSN 1335-4205. Dostupné na : http://www.uniza.sk/komunikacie
  časopis

  časopis

 4. 4.ITlib

  ITlib : informačné technológie a knižnice. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Centrum VTI SR. 4x ročne. ISSN 1335-793X. Dostupné na : http://www.cvtisr.sk/itlib
  časopis

  časopis

 5. Ekonomika poľnohospodárstva : vedecké periodikum k otázkam agrárnej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva. 1x ročne. Dostupné na : <http://www.vuepp.sk/ep.htm> ISSN 1335-6186.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 6. Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva. 2x ročne. ISSN 1805-3777. Dostupné na : http://bit.fsv.cvut.cz/
  časopis

  časopis

 7. Information Technology Applications. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM. 2x ročne. ISSN 1338-6468. Dostupné na : https://www.paneurouni.com/veda/vedecke-casopisy/aplikacie-informacnych-technologii/archiv-5/
  časopis

  časopis

 8. Security world : čtvrtletník o informační bezpečnosti. Praha : IDG Czech. 4x ročne. ISSN 1802-4505. Dostupné na : http://www.securityworld.cz
  časopis

  časopis

 9. CIO - Business world : IT strategie pro manažery. Praha : IDG Czech. 6x ročne. ISSN 1213-1709. Dostupné na : http://www.businessworld.cz
  časopis

  časopis

 10. Infoware : magazín pre IT profesionálov. Bratislava : Digital Visions. 12x ročne. ISSN 1335-4787. Dostupné na : http://www.itnews.sk/
  časopis

  časopis