Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 131  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0006459 xpca^"
 1. Rodová rovnosť a rodovo citlivé rozpočtovanie v teórii a praxi. Vedecká konferencia. Rodová rovnosť a rodovo citlivé rozpočtovanie v teórii a praxi : zborník príspevkov z vedeckej konferencie, Bratislava, 12. – 13. september 2022. Editori: Erika Neubauerová, Tomáš Černěnko ; recenzenti: Iveta Dudová, Martin Geško. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 94 s. [4,7 AH]. APVV-19-0108. ISBN 978-80-225-5036-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. KUNYCHKA, Mykhaylo. K niektorým otázkam definície pojmu rozvoj. In Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2022: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník vedeckých prác z 23. medzinárodnej vedeckej konferencie, 1. - 2. december 2022, Bratislava. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2022. ISBN 978-80-225-5034-5. ISSN 2585-9412, s. 347-356.
  článok

  článok

 3. SZEMLA, Mirosłav - BARLAŠOVÁ, Terézia - LABOUNEK, Dalibor. Modification of Selected Research Techniques and Tools During the COVID-19 Pandemic. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIV. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIV. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 14. International Scientific Conference, April 28th – 30th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-4820-5, pp. 91-101 online.
  článok

  článok

 4. Teória a prax ekonomického vzdelávania 2021 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. Zostavovateľské a grafické práce: Jaromír Novák, Jana Kopásková ; recenzenti: Rudolf Šlosár, Ján Kontšek. 1. vydanie. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2021. CD-ROM 60 s. [3 AH]. KEGA 005EU-4/2019. ISBN 978-80-225-4881-6. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. FRANCISTI, Ivan. Prosociálne verzus „pro-self“ behaviorálne postrčenia. In "Ekonomický výskum v období pandémie Covid-19: výzvy a úspechy" : zborník vedeckých statí z workshopu konaného 8. 11. 2021 pri príležitosti Týždňa vedy a techniky = Journal of Scientific States. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4870-0, s. 38-43 online. VEGA 1/0239/19.
  článok

  článok

 6. UBREŽIOVÁ, Iveta et al. Teória a prax medzinárodného manažmentu a podnikania v multikulturálnom prostredí. Recenzentky: Bohuslava Mihalčová, Adriana Csikósová. 1. vydanie. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. 235 s. [16,63 AH]. KEGA 005SPU-4/2019. ISBN 978-80-248-4516-6.
 7. Teória a prax ekonomického vzdelávania 2020 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. Zostavovateľské a grafické práce: Jaromír Novák, Jana Kopásková ; recenzenti: Rudolf Šlosár, Ján Kontšek. 1. vydanie. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2020. 74 s. CD-ROM [3,7 AH]. KEGA 005EU-4/2019. ISBN 978-80-225-4744-4. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. BLŠTÁKOVÁ, Jana - PALENČÁROVÁ, Jana. Zmeny v riadení ľudských zdrojov v ére priemyslu 4.0 z pohľadu HR lídrov na Slovensku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 50-59 online. VEGA 1/0412/19.
  článok

  článok

 9. KONEČNÝ, Michal - VILÁGI, Róbert - POLLÁK, František. Reputačný manažment – vybrané metódy hodnotenia a meracie nástroje. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 290-300 online.
  článok

  článok

 10. BANDURIČ, Igor. Cloudové nástroje vo vzdelávaní. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 13-18 online.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.