Výsledky vyhľadávania

 1. ONDREJKOVÁ, Ľudmila. Záťaž teplom a záťaž chladom pri práci - zmeny účinné od 1. augusta 2019. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 14-15, s. 55-73.
  článok

  článok

 2. KOVÁČ, Zoltán. Výroba svetla a tepla v pestovateľských objektoch zvýši potravinovú a energetickú bezpečnosť. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2019. ISSN 1802-4599, 2019, roč. 13, č. 1, s. 52-55.
  článok

  článok

 3. KALVODA, Simona. Zdravé kanceláře jako žádaný benefit. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2018. ISSN 0026-8720, 2018, roč. 53, č. 2, s. 24-27.
  článok

  článok

 4. ŠIMONÍK, Milan. Kombinovaná výroba má v SRN stále významné místo. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2018. ISSN 1802-4599, 2018, roč. 12, č. 1, s. 48-50.
  článok

  článok

 5. DYTRYCH, Simon. Komparace teplárenských koncepcí států střední Evropy. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2017. ISSN 1802-4599, 2017, roč. 11, č. 3, s. 42-44.
  článok

  článok

 6. JANIŠ, Stanislav. Perspektívy slovenského plynárenstva v európskom kontexte. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2017. ISSN 1802-4599, 2017, roč. 11, č. 3, s. 46-47.
  článok

  článok

 7. PIALA, Peter - GALIERIKOVÁ, Andrea - DÁVID, Andrej. Global transportation of foodstuffs. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISSN 1335-4205, 2017, vol. 19, no. 2, pp. 116-119. Dostupné na : <https://sekarl.euba.sk/arl-eu/sk/csg/?repo=eurepo&key=62925106915>
  článok

  článok

 8. ŠTECOVÁ, Iveta - BAŠTÁKOVÁ, Viera - KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana. Zelená adaptácii klímy v mestskom prostredí. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2017. ISSN 0044-4863, 2017, roč. 51, č. 4, s. 240-243.
  článok

  článok

 9. KOVALČÍKOVÁ, Martina. Záťaž teplom a chladom na pracovisku. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 10, s. 62-65.
  článok

  článok

 10. STRAKOŠ, Vladimír. Význam kontinuální dopravy v logistice. In Logistika : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2015. ISSN 1211-0957, leden 2015, roč. 21, č. 1, s. 31-33.
  článok

  článok